cimiento

1
zimendu > cimiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
·Oin orokorrak, zimenduak eta estalkiak izan ezik, egitura edo instalazioen eskemak diseinatu gabe. ·Plantas generales, excepto cimientos y cubiertas, sin diseñar estructura ni esquemas de instalaciones.

Materiala: Proiektuak

Horrelakoetan, hauek egiteko premiarik badagoen baloratzen da: forjatuetan, hormetan eta zimenduetan eskoramenduak egingo diren, bitarteko batzuk edo besteak erabiliko diren, gune jakin batzuk jendez hustuko diren, obra-hondakinak nola aterako diren, etab. En este caso, se hace referencia a la posible necesidad de realizar apuntalamientos en forjados, paredes y cimientos, al empleo de unos medios u otros, al desalojo de zonas determinadas, a la forma de evacuación del escombro, etc.

Materiala: Proiektuak

- Forjatu edo zutabeen egitura sendotzea, zimenduen azpia berritzea, etab. - Refuerzo estructural de forjados o pilares, recalce de cimientos, etc..

Materiala: Proiektuak