eskoramendu Bilatu eskoramendu testuinguru gehiagotan

1
eskoramendu > apuntalamiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelakoetan, hauek egiteko premiarik badagoen baloratzen da: forjatuetan, hormetan eta zimenduetan eskoramenduak egingo diren, bitarteko batzuk edo besteak erabiliko diren, gune jakin batzuk jendez hustuko diren, obra-hondakinak nola aterako diren, etab. En este caso, se hace referencia a la posible necesidad de realizar apuntalamientos en forjados, paredes y cimientos, al empleo de unos medios u otros, al desalojo de zonas determinadas, a la forma de evacuación del escombro, etc.

Materiala: Proiektuak

eraitsi beharreko elementuak, bere horretan utziko direnak, ordeztuko direnak, hautemandako patologiak, lehendik dagoen obraren ezaugarriak, material berriek zaharrekin duten entrega, hartu beharreko segurtasun-neurriak (eskoramenduak, etab.), egin beharreko lanen hurrenkera eta abar. elementos que se derriban, elementos que se mantienen, elementos que se reponen, patologías existentes, caracterí­sticas de la obra existente, entrega de los nuevos materiales con los viejos, medidas preventivas a tomar (apuntalamientos, etc.), orden de los trabajos a realizar, etc.

Materiala: Proiektuak