bien natural

1
ondasun natural > bien natural (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
100.000 Lurrak eta ondasun naturalak (220) Kapital soziala (100) 100.000 100.000 Terrenos y bienes naturales (220) a Capital Social (100) 100.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

10.000 kapital soziala (100) Lurrak eta ondasun naturalak (220) 10.000 10.000 Capital Social (100) a Terrenos y bienes naturales (220) 10.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Uztailaren 1ean enpresak egungoaren ondoko lur bat erosi zuen, 40.000 euroan, eta kontuko aktibo nagusitzat kontabilizatu zuen (220 Lurrak eta ondasun naturalak). Halaber, 10.000 euro ordaindu zituen lurraren egokitzapenetan, eta gastuen kontuan kontabilizatu zuen (622 konponketak eta kontserbazioa). c) El 1 de julio la empresa compró un terreno adjunto al actual por 40.000 € y lo contabilizó como mayor activo a la cuenta (220 Terrenos y bienes naturales) y también pagó 10.000 € en concepto de acondicionamiento del terreno que lo contabilizó en la cuenta de gastos (622 reparaciones y conservación).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lurrak eta ondasun naturalak (220) Errebalorizazioagatiko erreserba (111) Terrenos y bienes naturales (220) a Reserva de revalorización (111)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Lurrak eta ondasun naturalak. Terrenos bienes naturales.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errebalorizazioagatiko erreserba (111) Errebalorizazioaren ondoriozko galerak (6XX) Lurrak eta ondasun naturalak (220) Reserva de revalorización (111) Pérdidas por revalorización (6XX) a Terrenos y bienes naturales (220)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lurrak eta ondasun naturalak (220) Diruzaintza (57) Terrenos y bienes naturales (220) a Tesorería (57)

Materiala: Kontu-ikuskaritza