pieza mugikor

1
pieza mugikor > pieza móvil (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretan, lerratzea inklinatu egiten da, falka-efektua sorrarazteko eta pieza mugikorrak ixteko. En ésta, el deslizamiento es inclinado para producir un efecto de cuña e ir cerrando las piezas móviles.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pieza mugikorrak dituzten matrizeak egin daitezkeen modu berean, zenbait kasutarako beharrezkoa suerta daitezke puntzoietarako pieza baskulagarriak edo lerragarriak, nahiz eta horiek ez diren hain ohikoak. De la misma forma que se pueden construir matrices con piezas móviles, también pueden ser necesarias para ciertos casos piezas basculantes o deslizantes en el punzón, aunque son menos corrientes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produkzio txikiko trokel txikietarako, bestalde, matrize bikoitzeko trokelak erabili daitezke, goiko matrize bat eta beheko matrize bat dituzten trokelak, hain zuzen ere, eta eskuzko pieza mugikor batek jokatzen du puntzoi gisa kasu horretan. Para troqueles pequeños de poca producción puede utilizarse un troquel con doble matriz, una superior y otra inferior, haciendo de punzón una pieza móvil manual.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pieza baten itxura dela eta, puntzoia matrizetik irten ezin bada, esaterako piezak 180º baino handiagoa den zirkulu-arkua sortzen duenean, puntzoiari edo matrizeari pieza mugikorrak ezarri behar zaizkio pieza hori tolesteko edo kurbatzeko. Cuando se trata de doblar o curvar una pieza con una forma tal que el punzón no podría salir de la matriz, como sucede cuando la pieza forma un arco de cí­rculo mayor de 180º , es preciso servirse de piezas móviles en el punzón o la matriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horietako batean, pieza mugikorrak ardatz baten inguruan egiten du bira, eta bestean, berriz, pieza mugikorra bera da ardatza; pieza mugikor hori zilndro-formakoa da kanpoaldetik. En uno de ellos, la pieza móvil gira sobre un eje; en el otro, el eje lo constituye la misma pieza móvil, que es cilí­ndrica por su parte exterior.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mota horretako trokeletan, matrizearen pieza mugikorrek ez dute biraketa-higidurarik, higidura zuzena baizik, normalean horizontala. En este tipo de troqueles las piezas móviles de la matriz no tienen movimiento giratorio, sino rectilí­neo, generalmente horizontal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pieza mugikorrik edo egozkailurik ez dute, eta ezta puntzoiak gidatzeko sistemarik ere; egiteko hori prentsaren orgen gidariei dagokie. Están desprovistos de piezas móviles y de expulsores, y no tienen ningún sistema de guía de los punzones, dejándose esa función a las guías del carro de la prensa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pieza mugikorra pieza finkoaren gainean lerratzen denean, gidari lerragarri deitzen zaie, eta pieza mugikorra finkoaren gainean errodatuz mugitzen denean, berriz, errodadura-gidari. Cuando la pieza móvil resbala sobre la fija, las denominamos guías deslizantes, y guías de rodadura cuando la pieza móvil se desplaza rodando sobre la fija.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- erreminta finkoarekin eta pieza mugikorrarekin, - con herramienta fija y pieza móvil.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea