ohiko memoria

1
ohiko memoria > memoria convencional (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Ohiko memorian. a) La memoria convencional.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Jarduera honen helburua da ikustea kontroladoreak nola banatzen diren eta zer helbidetan kargatzen diren aplikazio-programak ohiko memorian. Esta actividad consiste en ver cómo se distribuyen los controladores y la dirección exacta en la que los programas de aplicación se cargan en la memoria convencional.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

disko cacheak ez du zerikusirik memoria mota horrekin; izan ere, ohiko memorian edo memoria zabalduan dago eta horrek diskorako atzipen-denbora murrizten du. El disco caché no tiene nada que ver con este tipo de memorias, dado que reside en memoria convencional o en memoria extendida y lo que reduce es el tiempo de acceso a disco.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoria hedatuak goi-memorian erabiltzen ez den eremua erabiltzen du (ohiko memoriaren eta memoria zabalduaren artean kokatutako memoria-eremua), eta orri-markoa (page frame) esaten zaion 64 kB-ko blokea gordetzen du. La memoria expandida aprovecha un área no utilizada de la memoria superior (región de memoria ubicada entre la memoria convencional y extendida), reservando un bloque de 64 KB llamado marco de página (page frame).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Memoria hedatuko kudeatzaile bati deituz (CONFIG.SYS fitxategian instalatua), programa batek EMS memoriako 16 kB-ko zatiak (orri logikoak) erabil ditzake orri-markoaren orri fisikoetan, eta ohiko memorian bezala idatz edo irakur daitezke. Haciendo llamadas a un gestor de memoria expandida (instalado en el CONFIG.SYS), un programa puede disponer de fragmentos de 16 KB (páginas lógicas) de memoria EMS en las páginas fí­sicas del marco de páginas, donde pueden leerse o escribirse como en la memoria convencional.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Ohiko memorian funtzionatzen dute DOS sistema eragilerako idatzitako programa gehienek. La memoria convencional es la memoria en la que funciona la mayoría de los programas escritos para el sistema operativo DOS.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

PCrako garatutako mikroprozesadore guztiek modu berean helbideratzen dute ohiko memoria. Todos los tipos de microprocesadores desarrollados para el PC direccionan del mismo modo la memoria convencional.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

OHIKO MEMORIA MEMORIA CONVENCIONAL

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura