jasangarritasun

1
jasangarritasun > sostenibilidad (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
efizientzia, errentagarritasuna, jasangarritasuna, lidergoa, berrikuntza eta bezeroarentzako zerbitzua. eficiencia, rentabilidad, sostenibilidad, liderazgo, innovación y servicio al cliente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jasangarritasuna La sostenibilidad

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jasangarritasuna Sostenibilidad

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Aberastasuna sortu behar du, eta zuzentasunez banatu, eta ongizate-estatua eta ingurumenaren jasangarritasuna sendotzen lagundu behar du. Debe crear riqueza y distribuirla de forma equitativa contribuyendo a consolidar el estado del bienestar y la sostenibilidad medioambiental.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Berrikusi egiten du ESKaren definizioa, eta ESKan jarduteko Europako estrategia ezartzen du, lau urtekoa eta printzipio hauetan oinarritua: aberastasuna sortzea, jasangarritasuna, enpresek partekatutako balioa sortzea maximizatzea, eta hark izan ditzakeen ondorio txarrak arintzea. Se revisa la definición de RSC y se establece una estrategia europea de actuación en RSC para 4 años, basada en los principios de creación de riqueza y sostenibilidad, en el principio de maximización de la creación de valor compartido por las empresas, atenuando sus posibles consecuencias adversas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Laneko giroko alderdi ukigarriek ingurumenarekin dute zerikusia, eta, ingurumena ez dadin oldarkorra izan langileekin, jasangarritasun-irizpideak aplikatuz zaindu behar da; besteak beste, hauekin: Los aspectos tangibles del ambiente de trabajo tienen que ver con el medio ambiente y para que este no sea agresivo con las personas ha de preservarse aplicando criterios de sostenibilidad, como:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bizi-kalitatea eta gure hirien eta komunitateen jasangarritasuna hobetzeko ekarpen bikainak. Las contribuciones sobresalientes para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades y comunidades.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)