hidratazio

1
hidratazio > hidratación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Aukeratu kalitate oneko irina, glutenaren hidratazioa ona izan ahal izateko behar adinako indarra duena, bestela orriak ez dira behar adina hostoretuko. a) Elegir una harina de buena calidad con la fuerza suficiente para que la hidratación del gluten sea buena, de no ser así­ las hojas no hojaldrarán lo suficiente.

Materiala: Gozogintza

Hidratazioaren ehunekoa irinaren kalitateak, gantz-edukiak eta prozesuak berak erabakiko dute, eta, normalean, irinaren pisuaren %%44-56 artekoa izango da. El tanto por ciento de hidratación vendrá marcado por la calidad de la harina, porcentaje de grasa y el proceso y normalmente oscilará entre el 44 y 56 % del peso de harina.

Materiala: Gozogintza

Garrantzitsua da irin-motak gogoan edukitzea, halaber glutena hidratazioz eta proteina horiek puztearen ondorioz sortzen dela; horrek orea eratzea, gasak atxikitzea eta piezen formari eustea ahalbidetzen du. Es importante recordar los tipos de harina y que el gluten se forma por la hidratación y como consecuencia el hinchamiento de esas proteí­nas lo que posibilita la formación de la masa, retención de gases y mantenimiento de la forma de las piezas.

Materiala: Gozogintza