babesle

1
babesle > patrocinador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
diru-laguntzak, babesleak, etab. –subvenciones, patrocinadores, etc.–.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Beharrezko baliabideak eta, bereziki, ekonomikoak hautatzea, eta era askotako finantziazioa bilatzea: diru-laguntzak, babesleak, etab. Selección de los recursos necesarios, especialmente económicos, y búsqueda de fuentes de financiación variada –subvenciones, patrocinadores, etc.–.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Erakunde publikoek edo irabazi-asmorik gabeko entitate sozialek antolatzen dituzten arren, babes ekonomikoa behar izaten dute hein batean, eta, horrelakoetan, babesle pribatuetara jotzen da. Aunque suelen estar organizadas por instituciones públicas o entidades sociales sin ánimo de lucro, requieren de un apoyo económico variado –con la inclusión de patrocinadores privados–.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua