Emaitzak: 27

ES EU
Informatika eta komunikazioa (23)
Lycos tiene un banner en su página de búsqueda y dos en la de resultados, uno al principio y otro al final. Lycos-ek banner bat dauka bere bilaketa-orrian, eta bi emaitzenean, bata hasieran eta bestea amaieran.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Aunque no está demostrado que la colocación de dos banners aumente la efectividad. Baina ez dago frogatuta bi banner ezartzeak eraginkortasuna areagotzen duenik.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Los banners de las Home Pages o páginas de inicio tienen los CTR ratios mayores. Home Page-etako edo hasiera-orrietako banner-ek CTR ratio handiagoak dituzte.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Intente colocar los banners en páginas que traten sobre temas parecidos al de su banner, además de estar en el mismo idioma. Saia zaitez banner-ak zure banner-arenaren antzeko gaiak jorratzen dituzten eta hizkuntza berean dauden orrietan ezartzen.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Uno de los aspectos más importantes de los banners es la ubicación dentro de la página Web, en esta página daremos algunas recomendaciones sobre al ubicación de los banners. Banner-en alderdirik garrantzitsuenetako bat web orrian duten kokalekua da; orri honetan, banner-en kokalekuari buruzko gomendio batzuk emango ditugu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

El tamaño de un banner es importante, está demostrado que cuanto mayor es la superficie que ocupa un banner, es mayor la probabilidad de que alguien pulse sobre él. Banner baten tamaina garrantzitsua da; frogatuta dago banner batek okupatzen duen azalera zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa dela norbaitek bertan sakatzeko probabilitatea.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Muchas veces estamos restringidos por los tamaños que nos imponen aquellos que nos permiten poner nuestros banners en sus páginas. Askotan, beren orrietan gure banner-ak jartzen uzten digutenek inposatutako tamainen muga izaten dugu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

La carga del banner es crítica, cuanto antes se cargue el banner mejores CTR obtendremos. Banner-aren karga kritikoa da; zenbat eta lehenago kargatu banner-a, orduan eta CTR hobeak izango ditugu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Por eso debemos minimizar el tiempo de carga del banner. Horregatik, banner-aren kargatze-denbora minimizatu behar dugu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

En el siguiente gráfico podemos apreciar la relación entre el tamaño del banner y el CTR. Grafikoan, banner-aren tamainaren eta CTRaren arteko erlazioa ikus dezakegu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Gizarte eta kultura zerbitzuak (3)
Funcionan de manera sencilla, colocando una imagen(banner)en un lugar visible de una página web. Haiek erabiltzeko modua erraza da: irudi bat(bannerra)jartzen da webgunean erraz ikusteko moduko leku batean.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Cuando se hace clic en elbanner,éste redirige a la página del anunciante. Bannerraklikatzen denean, hark iragarlearen orrira eramaten gaitu.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

De manera similar funcionan los links a través de banners, que contabilizan el número de veces que se hace clic en un banner para acceder al anuncio. Antzera jokatzen dute bannerren bidezko estekek ere, iragarkia ikusteko bannerra zenbat aldiz sakatu den zenbatzen baita.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Zehar-lerroa (1)
En las webs existe un sistema muy generalizado de publicidad denominadosbannersy que consiste en insertar un espacio destacado dentro de una página web,pero su repercusión en ventas es generalmente baja. Webguneetan publizitate-sistema orokortu bat dago,bannerizenekoa: web-orri baten barruan eremu nabarmen bat txertatzean datza, baina, normalean, ez du eragin handirik izaten salmentetan.

Materiala: Sistemen integrazioa