vestuario Bilatu vestuario testuinguru gehiagotan

1
aldagela > vestuario (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileentzako aldagela desegokiak edota aldagelarik ez izatea. Vestuarios para el personal inadecuados o inexistentes.

Materiala: Ostalaritza

Langileentzako eremu espezifikoetan behar beste leku izatea, hau da: aldagelak eta langileentzako zerbitzuak Disponer de las suficientes zonas específicas como vestuarios y servicios del personal

Materiala: Ostalaritza

Jendeak erabiltzen dituenak izan daitezke, eta aldagelen ordez, armairuak jar daitezke. Puede coincidir con los del público y los vestuarios se pueden sustituir por taquillas.

Materiala: Ostalaritza

Aldagelak eta langileen jangela Vestuarios y comedor de personal

Materiala: Ostalaritza

Langileen aldagelak eta komunak Vestuarios y aseos de personal

Materiala: Ostalaritza

Langileen aldagelak, komunak eta jangela Vestuarios, servicios y comedor del personal

Materiala: Ostalaritza

Aldagelak eta komunak bereizita egon behar dira fisikoki elikagaiak manipulatzen eta kontserbatzen diren eremutik bai eta establezimenduaren jangelatik ere. Vestuarios y servicios separados físicamente de las zonas de manipulación y conservación de alimentos y del comedor del establecimiento

Materiala: Ostalaritza

Langileen komunak eta aldagelak Aseos y vestuarios de personal

Materiala: Ostalaritza

Langileen komunak eta aldagelak Zona de aseos y vestuarios del personal

Materiala: Ostalaritza