zilindro birakari

1
zilindro birakari > cilindro rotativo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mugimendu oszilatzaileak egiteko, zilindro birakari bat erabiltzen da, eta banaketa-barraren mugimenduak zilindro lineal baten bidez egiten dira. Los movimientos oscilantes se mandan con un cilindro rotativo y la barra de distribución con un cilindro lineal.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro birakaria, 12, 50 Cilindro rotativo, 12, 50

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.73 irudia. Zilindro birakariz agindutako itxigailua, elikagailu batean. Figura 3.73. Cierre mandado con cilindro rotativo en un dispositivo de alimentación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

b) Zilindro birakaria erabiliz biraketa-mugimenduan. b) Con cilindro rotativo en un movimiento de giro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.70 irudia. Zilindro birakaria duten ate birakarien eragintza pneumatikoa. Figura 3.70. Accionamiento neumatico de puertas giratorias con cilindro rotativo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro birakari batek elikadura-kanal batetik datozen piezak banatzen ditu, eta grabitate bidezko elikagailu batera eramango ditu (adibidez, elikadura-bide batean dauden torlojuak). Un cilindro rotativo distribuye piezas procedentes de un canal de alimentación y las traslada a un alimentador de petaca (por ejemplo tornillos en un conducto de alimentación).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.37. irudiak zilindro birakari bat erabiliz biratzen den lan-pieza edo erreminta erakusten du. La figura 3.37 muestra el giro de una pieza de trabajo o de un útil medíante un cilindro rotativo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zati birakariari eragiteko, adibidean erakusten denaren antzeko zilindro birakari bat erabil daiteke edo, bestela, finkatze oszilagarria eta karraka-sistema pneumatikoa dituen zilindro normal bat ere erabil dezakegu. El accionamiento del sector giratorio puede realizarse mediante un cilindro rotativo tal como en el ejemplo, o bien por un cilindro normal con una fijación oscilante y un sistema de trinquete neumático

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro birakari batek biraketaguneari eragiten dio. Un cilindro rotativo acciona la estación de giro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bigarren kasu horretan, engranaje eta gurpil askedun zilindro birakari baten bidez eragingo du. En el segundo caso se realiza el accionamiento con un cilindro rotativo con engranaje y rueda libre.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak