solido pikortsu Bilatu solido pikortsu testuinguru gehiagotan

1
solido pikortsu > sólido pulvurulento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurri oso uniformea eta zehaztua duten partikulek osaturiko solido pikortsuaren zatia eskuratzea; hau da, solidoaren zati granulometrikoa deitzen zaiona banantzea. Obtención de una fracción de sólido pulvurulento compuesta por partí­culas de tamaño muy uniforme y bien definido; es decir, la separación de lo que se conoce como una fracción granulométrica del sólido.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Solido pikortsu bat bahearen sarean jartzen denean, eskuz astindu behar izaten da denboraldi batez, solido-partikulek bahearen sarearen gainazalarekin ukimen handiagoa izan dezaten. Al poner en contacto un sólido pulvurulento con la malla de un tamiz se debe someter a agitación manual durante un tiempo para favorecer el contacto de las partí­culas de sólido con la superficie de la malla del tamiz.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Solido pikortsuak osatzen dituzten partikulen neurria karakterizatzea. Horrek ziurtatzen du baheketaren erabilgarritasuna analisi granulometrikoa egiteko teknika gisa. Caracterización del tamaño de las partí­culas que componen los sólidos pulvurulentos, que acredita la utilidad de la tamización como técnica de análisis granulométrico.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Solido pikortsuen partikulak banantzea, haien neurriaren arabera. Se trata de la separación de las partí­culas de los sólidos pulvurulentos en función de su tamaño.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hainbeste erabiltzearen arrazoia da solido pikortsuen partikulak egokitu egin behar direla, solido horiek bete behar duten helburua lortzeko neurria (eta batzuetan baita forma ere) lortu arte. Este empleo tan frecuente responde a la necesidad de ajustar el tamaño (en ocasiones también la forma) de las partí­culas de los sólidos pulvurulentos al tamaño óptimo para el fin a que éstos se destinan.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Birrintzea hau da: bide mekanikoak erabiliz, solido pikortsuen partikulen neurria murriztea. La pulverización se define como la operación con la que se consigue reducir, por medios mecánicos, el tamaño de las partí­culas de los sólidos pulvurulentos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan