funtzio sinplifikatu

1
funtzio sinplifikatu > función simplificada (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzio sinplifikatua hau izango da: La función simplificada quedará:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Beste Xari 0 balioa ematen zaio. Funtzio sinplifikatua hau izango da: La otra "x" se toma como "0". La función simplificada quedará:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egia-taulan oinarrituz, eskuratu funtzio sinplifikatua: Partiendo de la tabla de verdad, obtener la función simplificada:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Funtzio sinplifikatua hau izango da: La función simplificada será:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Funtzio sinplifikatua Función simplificada

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Funtzio sinplifikatuaren gaiak lortzeko, aldagaiak forma zuzenean adierazten dira bere balioa batekoa bada, eta forma ezeztatuan, zero denean. Los términos de la función simplificada se obtienen representando las variables de forma directa cuando el valor es un uno y de forma negada cuando es un cero.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gure adibideetan, irudi bakoitzaren ondoan funtzio sinplifikatua azaltzen da. En nuestros ejemplos se muestra la función simplificada junto a cada figura.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

De Morgan legea aplikatuz, funtzio sinplifikatua izango da. La función simplificada será y aplicándole De Morgan .

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontrol-sistema zehazten duen funtzio sinplifikatua eskuratu ondoren, zirkuituan aplikatzea, elektronika digitalak ematen dituen ate eta zirkuituen bidez. Una vez obtenida la función simplificada que define el sistema de control, implementarla circuitalmente con las puertas y circuitos que proporciona la electrónica digital.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria