responsabilidad civil

1
erantzukizun zibil > responsabilidad civil (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dagozkion erantzukizun zibileko aseguruak formalizatzea. Formalización de los seguros de responsabilidad civil que correspondan.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Erantzukizun zibileko aseguruak formalizatzea haien parte-hartzerako. Formalizar seguros de responsabilidad civil para su participación.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

erantzukizun zibil > responsabilidad civil (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langilearen LI, GP edo erantzukizun zibilagatiko aseguru-kontratuaren primak Primas de contrato de seguro de A.T., E.P. o responsabilidad civil del trabajador

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

f) Lan-istripu eta gaixotasun profesionalen aseguruak edo erantzukizun zibilekoak. f) Los seguros de accidente de trabajo y enfermedad profesional o de responsabilidad civil.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

e) Aseguru-kontratu baten edo antzeko beste baten arabera enpresak ordaindutako primak edo kuotak, lan-istripuen aseguruak edo erantzukizun zibilekoak kenduta. e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

erantzukizun zibil > responsabilidad civil (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erantzukizun zibila: Responsabilidad civil:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan