poda

1
kimaketa > poda (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurrerago, kimaketari buruz hitz egitean kontu hauetaz gehiago arituko bagara ere, jakingarri batzuk aurreratuko ditugu. Aunque posteriormente cuando hablemos de la poda hablaremos más de ellas; avanzamos un primer conocimiento.

Materiala: Nekazaritza

Aldi horien iraupena honako hauek baldintzatzen dute: espezieak barietateak txertakak, formazio sistemak eta kimaketa motak. La duración de estos periodos es función de la especie la variedad el patrón, el sistema de formación y el tipo de poda

Materiala: Nekazaritza

Kimaketan jakin egin behar da zein fasetan dagoen zuhaitza kontuan izanik fase hori ez dela beti bat etorriko zuhaitzaren adin kronologikoarekin. En poda hay que saber reconocer el árbol en que fase está , teniendo en cuenta que no siempre va a coincidir con la edad cronológica del árbol.

Materiala: Nekazaritza

Kimaketa hutsegiteei edo desoreka begetatiboei zor zaizkie ia beti. Casi siempre debidis a errores en la poda o desequilibrios vegetativos

Materiala: Nekazaritza

Adar sendoenetan edo enborrean agertzen dira, batez ere inoizkako arrazoiren bat dela eta (kimaketa gogor askoak, gain-txertaketak, etab.) zuhaitz egituraren zati batzuk, itzalpean zeudenak, eguzkipean gelditzen direnean. Aparecen en las ramas más gruesas o en el tronco sobre todo cuando por alguna razón ocasional (podas muy fuertes, sobreinjertado, etc.) quedan al sol partes de la estructura del árbol que estaban sombreadas.

Materiala: Nekazaritza

Eguzkiaren ondorioak ekiditeko, bistan da soluziorik onena egitura itzalpean mantentzea dela kimaketa egokiak eginez eta zurak agerian jar ditzaketen jarduerak saihestuz. Para evitar los efectos del sol es evidente que la mejor solución consiste en mantener sombreada la estructura mediante podas adecuadas, evitando todas las prácticas que puedan poner las maderas al descubierto.

Materiala: Nekazaritza

Alderdi hau oso inportantea da, zeren eta horren bidez jakingo baitugu landatutako sailak zenbaterainoko lana emango digun kimaketan tratamenduetan eta bilketan. Este aspecto es muy importante, ya que nos va a definir el mayor o menor trabajo del cultivo en poda tratamientos y recolección.

Materiala: Nekazaritza