circuito combinacional

1
konbinaziozko zirkuitu > circuito combinacional (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragiketa aritmetiko (batuketa, biderketa...) eta logikoak (AND, OR...) egiteaz arduratzen den konbinaziozko zirkuitu konplexu batez dago osatua; horretarako, Booleren aljebrako eragileak, desplazamenduak eta abar erabiltzen ditu. Está compuesta por un circuito combinacional complejo que se encarga de realizar las operaciones aritméticas (suma, multiplicación...), lógicas (AND, OR...) empleando los operadores del álgebra de Boole, desplazamientos, etc.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

konbinaziozko zirkuitua circuito combinacional

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Lortu konbinaziozko zirkuitua, sinplifikazioa eta inplementazioa: Obtención del circuito combinacional, simplificación e implementación:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Sarrerako konbinaziozko zirkuitua: Circuito combinacional de entrada:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Irteerako konbinaziozko zirkuitua: Circuito combinacional de salida:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Irteerako konbinaziozko zirkuitua Circuito combinacional de salida

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Konbinaziozko zirkuitu baten muntaia eta identifikazioa. Montaje e identificación de un circuito combinacional

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

sarrera-, kontrol- edo gaitze-linea bat beheko mailan aktiboa dela esaten da, linea horretan zero logiko batek egon behar duenean konbinaziozko zirkuituak linea aktibatua dagoela uler dezan. Se dice que una lí­nea de entrada, control o habilitación es activa a nivel bajo cuando en esa lí­nea debe haber un cero lógico para que el circuito combinacional entienda que dicha lí­nea está activada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

sarrera-, kontrol- edo gaitze-linea bat goiko mailan aktiboa dela esaten da, linea horretan bateko logiko batek egon behar duenean konbinaziozko zirkuituak linea aktibatua dagoela uler dezan. Se dice que una lí­nea de entrada, control o habilitación es activa a nivel alto cuando en esa lí­nea debe haber un uno lógico para que el circuito combinacional entienda que dicha lí­nea está activada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Ekuazio hau egiten duen konbinaziozko zirkuitu bat egin: Realizar un circuito combinacional, que realice la siguiente ecuación:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

zirkuitu konbinazional > circuito combinacional (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurreko jardueran zirkuitu konbinazionalak erabiltzen dituen sistema digital batekin egin dugu lan (kodetzaileak eta multiplexadoreak), baita desplazamendu-erregistroekin (aurreko jardueran sistema horretarako konfiguratu ditugu) eta kontagailuekin ere. En la actividad anterior, se trabajó un sistema digital que utiliza circuitos combinacionales (codificadores y multiplexores) registros de desplazamiento (configurados para este sistema en la actividad anterior) y contadores.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aplikazio digitaletan, askotan, informazio aldakorra edo iragankorra gorde behar izaten da, hain zuzen ere, zirkuitu konbinazional eta sekuentzialek sortutakoa. En las aplicaciones digitales se presentan muchas situaciones en las que es necesario almacenar información de carácter volátil o transitorio, generada por circuitos combinacionales y secuenciales.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria