instalazio hartzaile Bilatu instalazio hartzaile testuinguru gehiagotan

1
instalazio hartzaile > instalación receptora (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kapitulu honetan, 3kg baino gehiagoko karga unitarioko petrolio-gas likidotuko (PGL) ontzien bidez elikatutako erabilera propiorako biltegiratze-instalazioak eta instalazio hartzaileak aztertuko dira. El presente capí­tulo trata de las instalaciones de almacenamiento para uso propio y suministro a instalaciones receptoras en envases de gas licuado de petróleo (GLP) de carga unitaria superior a 3 kg.

Materiala: Robotika Industriala

Instalazio hartzailea ontzi bakar batek elikatzen badu, presioa eragiketa-presioraino murrizteko ekintza botilan bertan egin behar da, balbulari akoplatutako erreguladore baten bidez. Si la instalación receptora está alimentada por un único envase la reducción de presión hasta la presión de operación se debe realizar en la propia botella con un regulador acoplado a la válvula.

Materiala: Robotika Industriala

Instalazioaren titularrak PGL-ontzien instalazioak berrikusteko eskatu beharko dio enpresa instalatzaile baimenduari; instalazio hartzailearen aldizkako berrikusketak bost urtean behin egin behar dira. El titular de la instalación deberá encargar a una Empresa Instaladora autorizada la revisión de las instalaciones de envases de GLP, coincidiendo con la Revisión Periódica de la instalación receptora a la que alimentan, cada cinco años.

Materiala: Robotika Industriala

Instalazio hartzailea hornitzeko zenbat botila behar diren zehazteko, bi irizpide erabiliko ditugu: Para determinar el número de botellas necesarias para el suministro de la instalación receptora, vamos a emplear dos criterios de selección:

Materiala: Robotika Industriala

Instalazio hartzailerako sarrerako presioak 2bar baino gutxiagokoa izan behar du, eta horrenbestez, alderantzikagailu automatikoaren jarraian (esan dugunez, lehen etapa erregulatzen du), mugatzaile bat jarri behar da seriean, segurtasun moduan funtziona dezan, eta jarduteko gehienezko presioa 2bar baino gutxiagokoa dela. La presión de entrada a la instalación receptora ha de ser menor de 2 bar por lo que a continuación del inversor automatico, que como se ha dicho realiza la regulación de primera etapa, se ha de instalar en serie un limitador que funcione como seguridad y con presión máxima de operación inferior a 2 bar.

Materiala: Robotika Industriala