inversor

1
alderantzikatzaile > inversor (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alderantzikatzailea denez, asetasun positiboan egongo da, sarrera-tentsio negatiboaren eta muntaketako irabaziaren arteko biderkadurak elikatze-tentsioa gainditzen duen orotan, eta alderantziz. Al ser inversor, siempre que el producto de la tensión de entrada negativa multiplicado por la ganancia del montaje supere la tensión de alimentación, entrará en saturación positiva y viceversa.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Alderantzikatzailea ez denez, asetasun positiboan egongo da, sarrera-tentsio positiboaren eta muntaketako irabaziaren arteko biderkadurak elikatze-tentsioa gainditzen duen orotan, eta alderantziz. Al ser no inversor, siempre que el producto de la tensión de entrada positiva multiplicado por la ganancia del montaje supere la tensión de alimentación, entrará en saturación positiva y viceversa.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

inbertsore > inversor (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
A/D bihurgailuak 10 kHz eta 1280 kHz artean alda daitekeen erloju-seinalea eskatzen du; seinale hori trigger smith erako inbertsoreek (74HCT14) hornitzen dute, baina 555 erako inbertsorea ere erabil daiteke, betiere modu egonkorrean jarria badago. El conversor A/D requiere una señal de reloj que puede variar de 10 kHz hasta 1280 kHz, esta señal es suministrada por un inversor trigger smith 74HCT14, aunque también se puede usar un 555 montado como estable.

Materiala: Industria komunikazioak

Ordenagailua /C3 linean abiarazten dugunean, 0 volt ditugu, eta inbertsoreari esker, hiru egoerako BUFFERRAK inpedantzia handian jartzen ditugu. Cuando arrancamos el ordenador en la lí­nea /C3 tenemos 0 voltios por lo que gracias al inversor ponemos los BíšFFERS triestado en alta impedancia.

Materiala: Industria komunikazioak

5. operazionalak inbertsore-lanak egiten ditu, eta integratzailearen irteera batugailura fase egokiarekin irits dadin ahalbidetzen du. El operacional 5 hace de inversor y permite que la salida del integrador llegue al sumador con la fase adecuada.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

7. operazionalak inbertsorearen funtzioa du, eta CM3 kommutadoreak eragin diferentziala baliogabetzeko aukera ematen du, hala nahi izanez gero. El operacional 7 hace de inversor y el conmutador CM3 permite anular el efecto diferencial si así­ lo deseamos.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Zenbat inbertsore ditu aztertuko dugun ZIak? ¿Cuántos inversores contiene el CI objeto de estudio?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

ZI honek sei inbertsore ditu. Este CI contiene 6 inversores.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Konekta ezazu inbertsorearen sarrera-seinalea lerro bikoitzeko osziloskopio baten CH1era, eta irteera-seinalea, CH2ra. Conectar la señal de entrada del inversor al CH1 de un osciloscopio de doble trazo y la señal de salida al CH2.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zer gertatzen da DIG-801 txartelaren lau inbertsoreak kaskadan mihiztatuz gero? ¿Qué sucede si se ensamblan en cascada los 4 inversores de la tarjeta DIG-801?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zer gertatzen da ZIaren sei inbertsoreak kaskadan mihiztatuz gero? ¿Qué sucede si se ensamblan en cascada los 6 inversores del CI?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Inbertsore bakoitzak atzerapen txiki bat ematen du, seinaleak ate barruan duen hedapendenboraren eraginez, metatuz baitoa seinalea ondoz ondoko ate konektatuetan aurrera doan heinean. Cada uno de los inversores introduce un pequeño retardo, debido al tiempo de propagación de la señal por el interior de la puerta, que se va acumulando a medida que va avanzando esta señal por las sucesivas puertas conectadas.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

inbertsore > inversor (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berez etengailu inbertsoreak dira eta beira-jasogailuaren motorrari iristen zaion polaritatea aldatzen dute, noranzko batean ala bestean biratzeko. En realidad son interruptores inversores que varían la polaridad que le llega al motor del elevalunas para girar en un sentido u otro.

Materiala: Ostalaritza

Bihurgailua/inbertsorea. Conversor/inversor.

Materiala: Ostalaritza

Elektrizitate hori inbertsorera doa eta gailu horrek banatu egiten du trakzioko motor elektrikoa elikatzeko, bateria kargatzeko edo bi gauzak batera egiteko. Esta electricidad va al inversor que la distribuye para alimentar al motor eléctrico de tracción, para cargar la batería o ambas cosas a la vez.

Materiala: Ostalaritza

Inbertsorea Inversor

Materiala: Ostalaritza