botila

1
Botila.
Botila.
botila > botella (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itxi botilen kanilak. Cerrar los grifos de las botellas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak kontuz zaindu behar dira, segurtasuna galarazten duten kolpeak eta bero handiegia saihestuz. Las botellas deben ser tratadas con cuidado, evitando golpes que mermen la seguridad y el calor excesivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begiratu soldadura-gasen botilei edo, hala badagokio, balizko eroanbideei, eta adierazi: Observa las botellas o, en su caso, las posibles conducciones de los gases de soldadura e indica:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Sugarraren atzeraezeko balbulak eduki behar dituzte botilaren eta presio-erreguladorearen artean. A Tener válvulas antirretroceso de llama entre la botella y el manorreductor.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botila batek gas bat baino gehiago dituenean, ogiba lau zatitan banatzen da, eta sektore bakoitza bertan dagoen gasaren koloreaz pintatzen da, halako moldez non ogibako eta botilako zatietako koloreen konposizioa ondoren adierazten dena baita: Cuando una botella tiene más de un gas, la ojiva se divide en cuatro partes y se pintan los sectores con el color del gas que almacena, de forma que la composición de los colores de la ojiva y las partes de la botella son los que se indican a continuación:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

10.3. irudia. Botila baten zatiak Figura 10.3. Partes de una botella.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak honela identifikatzen dira: Las botellas se identifican por:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak delikatuak dira; horregatik, kontuz garraiatu, biltegiratu eta erabili behar dira. Las botellas son delicadas, por eso su transporte, almacenaje y uso deben ser llevados a cabo con las precauciones necesarias:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Batzuetan, botilak, pistolaz pintatzeko lekuetatik hurbil egoteagatik edo bestelako edozein arrazoirengatik, beste kolore batez pintatuta geratzen dira, eta ondorioz, ezin izaten da jakin zer duten. En algunas ocasiones, las botellas, por estar cerca de lugares donde se procede al pintado con pistola o bien por cualquier circunstancia, quedan pintadas de otro color lo que provoca la imposibilidad de reconocer el contenido de las botellas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Marraztu botilen kolore-kodea. Dibuja el código de colores de las botellas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan