ibilbide zuzen

1
ibilbide zuzen > trayectoria recta (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erremintaren forma edozein izanik ere ibilbide zuzena egiten duen higidurari esaten diogu ebaketa-higidura zuzen. Entendemos por movimiento de corte rectilí­neo el que, independientemente de la forma de la herramienta, se produce en una trayectoria recta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egokitu nahi den ingurua ibilbide zuzenen bitartez (G00/G01) definitzen da. Ibilbide kurbatua (G02/G03) definitzen bada, Splinea eten egiten da haren mekanizazioan eta hurrengo ibilbide zuzenean berrabiarazten da. El contorno que se quiere adaptar se define mediante trayectorias rectas (G00/G01). Si se define una trayectoria curva (G02/G03), el Spline se interrumpe durante el mecanizado de la misma y se reanuda en la siguiente trayectoria recta.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularreko tangentearen arteko angeluak 180º edo gutxiago dituenean, elkarren artean independenteak dira erradioaren konpentsazioa baliogabetzeko modua eta aukeratu diren G136/G137 eta G138/G139 funtzioak. Cuando el ángulo entre la tangente de la trayectoria circular y la trayectoria recta es menor o igual que 180º, el modo en que se anula la compensación de radio es independiente de las funciones G136/G137 y G138/G139 seleccionadas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º baino gehiago dituenean, aukeratu den baliogabetzeko estrategiaren (G138/G139) eta trantsizio motaren (G136/G137) araberakoa izango da erradioaren konpentsazioa baliogabetzeko modua. Cuando el ángulo entre la tangente de la trayectoria circular y la trayectoria recta es mayor que 180º, el modo en que se anula la compensación de radio depende de la estrategia de cancelación (G138/G139) y del tipo de transición (G136/G137) seleccionado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º baino gehiago dituenean, aukeratu den trantsizio motaren (G136/G137) araberakoa izango da ibilbide konpentsatuak elkarren artean lotzeko modua. Cuando el ángulo entre la trayectoria recta y la tangente de la trayectoria circular es mayor que 180º, el modo en que se enlazan las trayectorias compensadas depende del tipo de transición G136/G137 seleccionado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º edo gutxiago dituenean, elkarren artean independenteak dira ibilbideen arteko trantsizioa eta aukeratu den G136/G137 funtzioa. Cuando el ángulo entre la tangente de la trayectoria circular y la trayectoria recta es menor o igual que 180º, la transición entre las trayectorias es independiente de la función G136/G137 seleccionada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º baino gehiago dituenean, aukeratu den trantsizio motaren (G136/G137) araberakoa izango da ibilbide konpentsatuak elkarren artean lotzeko modua. Cuando el ángulo entre la tangente de la trayectoria circular y la trayectoria recta es mayor que 180º, el modo en que se enlazan las trayectorias compensadas depende del tipo de transición G136/G137 seleccionado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º edo gutxiago dituenean, elkarren artean independenteak dira ibilbideen arteko trantsizioa eta aukeratu den G136/G137 funtzioa. Cuando el ángulo entre la trayectoria recta y la tangente de la trayectoria circular es menor o igual que 180º, la transición entre las trayectorias es independiente de la función G136/G137 seleccionada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º edo gutxiago dituenean, elkarren artean independenteak dira erradioaren konpentsazioa aktibatzeko modua eta aukeratu diren G136/G137 eta G138/G139 funtzioak. Cuando el ángulo entre la trayectoria recta y la tangente de la trayectoria circular es menor o igual que 180º, el modo en que se activa la compensación de radio es independiente de las funciones G136/G137 y G138/G139 seleccionadas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ibilbide zuzenaren eta ibilbide zirkularra duen tangentearen arteko angeluak 180º baino gehiago dituenean, aukeratu den aktibatzeko estrategiaren (G138/G139) eta trantsizio motaren (G136/G137) araberakoa da erradioaren konpentsazioa aktibatzeko modua. Cuando el ángulo entre la trayectoria recta y la tangente de la trayectoria circular es mayor que 180º, el modo en que se activa la compensación de radio depende de la estrategia de activación (G138/G139) y del tipo de transición (G136/G137) seleccionado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua