valor real Bilatu valor real testuinguru gehiagotan

1
benetako balio > valor verdadero (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
"Benetako baliora edo balio errealera" zenbat hurbiltzen den tresnaren sentikortasunaren araberakoa eta neurketa-prozesuaren araberakoa izango da. La aproximación al "valor verdadero o valor real" depende de la sensibilidad del aparato y del proceso de medida.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Emaitza bat zehatza da neurtutako kantitate baten benetako baliotik gertu baldin badago. Un resultado exacto es aquel que concuerda de cerca con el valor real de una cantidad medida.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Doitasunak, berriz, adierazten du emaitza esperimental batzuek batak bestetik zenbaterainoko gertutasuna duen; ez du zerikusirik benetako balioarekin. El término precisión se refiere a la concordancia que tienen entre sí un grupo de resultados experimentales; no tiene relación con el valor real.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Balio doiak ez-zehatzak izan daitezke; benetako baliotik desbideratzen den errore batek berdin eragingo die neurketa guztiei, eta, beraz, ez dio doitasunari kalte egingo. Los valores precisos pueden ser inexactos, ya que un error que causa desviación del valor real puede afectar todas las mediciones en igual forma y por consiguiente no perjudicar su precisión.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak