valor verdadero Bilatu valor verdadero testuinguru gehiagotan

1
benetako balio > valor verdadero (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezinezkoa da magnitude baten "benetako balioa" (x) ezagutzea. Es imposible conocer el "valor verdadero" (x) de una magnitud.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Tresna bat zehatza izango da neurtzen dituen balioen errore absolutuak (neurtutakoaren eta "benetako balioaren" arteko aldea) minimoak badira. Un aparato es preciso si los errores absolutos (desviación de lo que mide del "valor verdadero") que se producen al usarlo son mínimos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa bakoitzak ematen duen balioa oso gutxi desbideratzen da "benetako baliotik". El valor que da en cada medida se desvía poco del "valor verdadero".

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

"Benetako baliora edo balio errealera" zenbat hurbiltzen den tresnaren sentikortasunaren araberakoa eta neurketa-prozesuaren araberakoa izango da. La aproximación al "valor verdadero o valor real" depende de la sensibilidad del aparato y del proceso de medida.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa-metodo baten "egiazkotasuna", eta, ondorioz, neurketa batena, benetakoa izango da neurtutako propietatearen benetako balioa ematen badu. La "veracidad" de un método de medida, y por lo tanto de una medida, es tal si logra el valor verdadero de la propiedad que se mide.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Zehazgabetasunak mugatu egiten du zer balioren artean egon behar duen "benetako balioak". La imprecisión acota entre que valores debe estar el "valor verdadero".

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa asko egin behar baditugu —gogoan izan % Saren araberakoa dela hori—, erabaki behar dugu zein den "benetako balioa" eta zenbateko zehazgabetasuna daukan. Si debemos realizar varias medidas - recuerda que lo determina %D-, debemos decidir cual de ellas representa el "valor verdadero" y con que imprecisión la conocemos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Magnitude baten benetako balioaren eta magnitudearen neurketa esperimental batean lortutakoaren arteko aldea. Diferencia que existe entre el valor verdadero de una magnitud y el que se obtiene de una medida experimental del mismo.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Ontzat jotzen ez badugu, ezin izango dugu inoiz benetako balioa ezagutu Si no lo aceptamos nunca podremos conocer el valor verdadero

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Ezinezkoa da substantzia baten benetako U-balioa zehaztea, eta, beraz, ezinezkoa da H = U + P V ekuazioaren benetako balioa ezagutzea. Es imposible determinar el valor verdadero de U para una sustancia y, por tanto, también es imposible determinar el valor verdadero de H = U + P V.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak