erreklamazio judizial

1
erreklamazio judizial > reclamación judicial (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hornidura hauek ez zuzkitzea: - Bezero garrantzitsu baten erreklamazio judizialak, galera handiak sor ditzaketenak (bermeak, kalitate-akatsak eta abar). No dotar las provisiones de: - Reclamaciones judiciales de un cliente importante que originen posibles pérdidas significativas (garantías, defectos de calidad, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Erreklamazio judizialak. - Las reclamaciones judiciales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Obligazioen erreklamazio judiziala dagoenean edo auzitan direnean. - Haya reclamación judicial de las obligaciones o sean objeto de litigio judicial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza