byte oso

1
byte oso > byte completo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Byte oso bat bidaltzen da PCra datu-erregistroaren bidez bi noranzkotako ataketan. Se envía un byte completo al PC a través del registro de datos en puertos bidireccionales.

Materiala: Industria komunikazioak

Bi ordenagailu norabide bakarrean (simplex modua) erabiltzea ahalbidetzen du kable horrek, baina byte oso bat igorriz ataka bakoitzeko datu-erregistroen bidez. Este cable permite comunicar dos ordenadores en un sólo sentido (modo simplex), pero transfiriendo un byte completo a través de los registros de datos de cada puerto.

Materiala: Industria komunikazioak

Aurrerago esan dugun moduan, modulu horiek byte osoak biltegiratzen dituzte, baina egun badira 64 biteko datu-busak dituzten mikroprozesadoreak; Pentium mikroprozesadorea, esaterako. Horretarako, 8 modulu erabiliko lirateke banku bat izateko (64 bitak). Como hemos dicho, cada uno de estos módulos almacena bytes completos, pero actualmente existen microprocesadores que, como el Pentium, tienen un bus de datos de 64 bits, lo que implicaría la utilización de 8 módulos para tener un banco (los 64 bits).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

ROM memoriek ez bezala (byte osoak biltegiratzen dituzte kokapen bakoitzean), RAM memorietan banaka biltegiratzen dira bitak gelaxka (memoria-posizioa) bakoitzean. Al contrario de las memorias ROM, que almacenan bytes completos en cada posición, en las memorias RAM, los bits se almacenan de forma individual en cada celda (posición de memoria).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

ROM memorietan, posizio bakoitzak byte oso bat biltegiratzen du (8 bit) eta, beraz, zuzenean irakurtzen du mikroprozesadoreak (8 biteko hitzetan). En las memorias ROM, cada una de sus posiciones almacena un byte completo (8 bits), por lo que su lectura es directa para el microprocesador (en palabras de 8 bits).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura