datu-bus

1
datu-bus > bus de datos (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
INTA seinalea erabilita abian jarritako etenduraren identifikatzaile bat eskatzen dio mikroak PICari, eta horrek 000001 IRQ datua bidaltzen du datu-busaren bidez PIC1entzat, edo bestela 01110 IRQ PIC2rentzat. Con otro pulso en INTA el micro solicita al PIC un identificador de la interrupción en curso, éste responde enviando a través del bus de datos el dato 000001 IRQ para el PIC1 o 01110·IRQ para el PIC2.

Materiala: Industria komunikazioak

PIC-a atakekin lotua dago alde batetik IRQ etendura-lerroen bidez, eta beste aldetik, berriz, mikrora lotzen da kontrol-busaren, datu-busaren eta helbide-busaren zenbait lerroren bidez (W/R, INT, INTA, CS lerroak). El PIC se conecta por un lado a los distintos puertos mediante las lí­neas de interrupción IRQ y por el otro al micro a través del bus de control (lí­neas W/R, INT, INTA, CS), el bus de datos y algunas lí­neas del puertos mediante las lí­neas de interrupción IRQ y por el otro al micro a través del bus" target="_blank">puertos mediante las lí­neas de interrupción IRQ y por el otro al micro a través del bus de direcciones.

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroak jarraibide hori exekutatzen duenean, helbide-busean jartzen du S/I atakaren helbidea, A erregistroa datu-busean uzten du, IO/M aktibatzen du ataketarako sarrera adierazteko, eta WR aktibatzen du idazketa-instrukzioa emateko. Cuando el micro ejecuta esta instrucción, pone en el bus de direcciones la dirección del puerto de E/S, deposita el registro A en el bus de datos, activa IO/M para indicar acceso a puertos y activa WR para dar la orden de escritura.

Materiala: Industria komunikazioak

Memoriatik datorren informazioa datu-busaren bidez irakurtzen du. Lee a través del bus de datos la información procedente de la memoria.

Materiala: Industria komunikazioak

Datu-busean jartzen du memorian kopiatu nahi duen datua. Coloca en el bus de datos el dato que desea copiar en la memoria.

Materiala: Industria komunikazioak

Datu-busa: Bus de datos:

Materiala: Industria komunikazioak

BARNEKO DATU-BUSA BUS DE DATOS INTERNO

Materiala: Industria komunikazioak

Datu-busa. Bus de datos.

Materiala: Industria komunikazioak

Gerora, ordenagailuaren banku (zirrikitu) kopuruaren araberakoa izango da datu-busaren neurria. Lo que dependerá después del número de bancos (ranuras) que tenga cada ordenador será del tamaño del bus de datos que posea.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.38 irudiari erreparatuz ikus dezakegunez, 1. eta 2. pastillek helbide-tarte guztiko pisu txikieneko 4 bitak osatzen dituzte eta 3. eta 4. pastillek datu-busaren gainerako 4 bitak. Analizando la Figura 7.38 podemos deducir que las pastillas 1 y 2 forman los 4 bits de menor peso de todo el rango de direcciones, y las pastillas 3 y 4 los otros restantes 4 bits del bus de datos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura