manipulador

1
maneiatzaile > manipulador (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Printf()ren formatu-definizioen antzeko S/Iko maneiatzaileak ere zehatz daitezke. Se pueden especificar manipuladores de E/S similares a las definiciones de formato de printf().

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Maneiatzailea Manipulador

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2
manipulatzaile > manipulador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ohiko higiene-jardunbide okerrak: aurreranzko martxarik ez egitea, horrek dituen ondorio guztiekin: zirkuituak ez bereiztea (lehengaiak, materiala), giroak ez bereiztea (beroa, hotza)…; manipulatzailearen higiene falta, etab. Prácticas incorrectas de higiene habituales: inexistencia de la marcha adelante y todo lo que implica: separación de circuitos (materia prima, material , de ambientes (calientes, fríos), falta de higiene del manipulador etc.

Materiala: Ostalaritza

MANIPULATZAILEEN PRESTAKUNTZA- ETA KONTROL-PLANA PLAN DE FORMACIÓN Y CONTROL DE MANIPULADORES

Materiala: Ostalaritza

202/2000 Errege Dekretua, otsailaren 11koa, elikagaien manipulatzaileei dagozkien arauak xedatzen dituena. Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos

Materiala: Ostalaritza

Manipulatzaileen higiene- eta segurtasun-jardunbide egokiak. La aplicación de correctas prácticas de higiene y seguridad de los manipuladores

Materiala: Ostalaritza

Manipulatzaileek garbitzen al dituzte eskuak beharrezkoa denean? ¿Los manipuladores se lavan las manos cuando es necesario?

Materiala: Ostalaritza

Arropa egokiak erabiltzen al dituzte manipulatzaileek ¿Los manipuladores se uniforman correctamente?

Materiala: Ostalaritza

Manipulatzailearen prestakuntza Formación del manipulador

Materiala: Ostalaritza