documento bancario

1
bankuko dokumentu > documento bancario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Merkatuan kotizatzen ez badute, bankuko dokumentu, notario-eskritura, kontratu eta abarren bidez. - Si no cotizan en el mercado, a través de documentos bancarios, escritura notarial, contratos, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresan ezarritako barne-kontrolaren sistema egiaztatzea, horretarako ezarritako baldintzak betetzen direla baieztatzeko. Aldi horretako mugimenduak berrikusiko dira, hala nola erosketak, salmentak edota bestelako transakzioak, eta dokumentu justifikatzaileak aztertuko dira (polizak, bankuko dokumentuak, notario-eskriturak, kontratuak eta abar). Verificación del sistema de control interno establecido en la empresa, para confirmar que se han cumplido los requisitos implantados al efecto, revisando los movimientos del perí­odo, tales como las compras, ventas u otras transacciones, examinando los documentos justificativos (pólizas, Verificación del sistema de control interno establecido en la empresa, para confirmar que se han cumplido los requisitos implantados al efecto, revisando los movimientos del perí­odo, tales como las compras, ventas u otras transacciones, examinando los documentos bancarios, escrit

Materiala: Kontu-ikuskaritza