IVA

1
BEZ > IVA (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.- Salgaiak saldu ditugu 1111,87 euroan (gehi BEZa), kreditu bidez. 1.- Compramos mds a crédito por 1111,87 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Salgaiak saldu ditugu 1382,33 euroan (gehi BEZa), kreditu bidez. 4.- Vendemos mds, a crédito por 1382,33 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Lurrak erosi ditugu 18.030,36 euroan (gehi BEZa). Erdia eskura ordaindu dugu; 1.202,02 euro, txeke bidez; 3.606,07 euro letratan onartu ditugu; eta, gainerakoa, kreditu bidez ordaindu dugu. 7.- Compramos unos terrenos por 18.030,36 € más IVA. el pago se efectúa 1/2 al contado, 1202,02 € con CH/ por 3.606,07 € se aceptan letras, y el resto a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Makineria erosi da 601,01 euroan (gehi BEZa). 9.- Se compra maquinaria por 601,01 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

11.- Inprimagailua erosi dugu 4.507,59 euroan (gehi BEZa), kreditu bidez. 11.- Compramos una Impresora a crédito por 4507,59 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

12.- Makineria saldu dugu kreditu bidez 42.070,85 euroan (gehi BEZa). 12.- Vendemos una maquinaria por 42070,85 € más IVA a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

15.- Bulegoko materiala erosi dugu 601 euroan (gehi BEZa), kreditu bidez. 15.- Compramos material de oficina por 601,01€ más IVA, a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

17.- Kontu korrontearen bitartez ordaindu ditugu argindarrari, urari eta gasari dagozkien fakturak, alegia, 721,21 euro gehi dagokion BEZa (61,90 euro). 17.- Pagamos por c/c los gastos de luz, agua y gas 721,21 € más 61,90 € de IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Telefónicaren faktura eskura ordaindu dugu, alegia, 691,16 euro (gehi BEZa). 18.- Pagamos al contado el recibo de la Telefónica que asciende 691,16 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea