acogimiento familiar Bilatu acogimiento familiar testuinguru gehiagotan

1
familia-harrera > acogimiento familiar (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-harrerak eta adopzioak adingabe edo ezindu bat familia batean sartzea dakarte. El acogimiento familiar y la adopción son las figuras que implican la inserción de un menor o persona incapacitada en un núcleo familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Arestian azaldu dugu familia-harreraren figura. Ya hemos comentado anteriormente la figura del acogimiento familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adopzio aurreko familia-harrera. Acogimiento familiar preadoptivo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adingabe horiei arreta emateko, baliabide hauek erabiltzen dira: harrera-zentroak, egoitza-zentroak eta familia-harrera. Los recursos utilizados para atender a estos menores serán los centros de acogida, los centros residenciales y el acogimiento familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Azaldu ezazu zer den familia-harrera eta zer modalitate dauden. Explica qué es el acogimiento familiar y cuáles son sus modalidades.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera Acogimiento familiar

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera hau da: pertsona edo familia bati ematen zaio adingabe baten zaintza aldi baterako. El acogimiento familiar es una figura que otorga la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar con carácter temporal.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Garrantzitsuenak hauek dira: guraso-ahala, tutoretza, kuratela, defendatzaile judiziala, familia-harrera eta adopzioa. Las más importantes son: la patria potestad, la tutela, la curatela y el defensor judicial, el acogimiento familiar y la adopción.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera El acogimiento familiar

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz