inbertsio iraunkor

1
inbertsio iraunkor > inversión permanente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inbertsio guztiak barne hartuta daudela, eta ez dela ekitaldiko partidarik alde batera utzi. Guztiak arlo honetan sartu beharrekoak direla, inbertsio iraunkortzat hartu behar delako. Están incluidas todas las inversiones y no se haya omitido ninguna partida en el ejercicio y sea adecuada su inclusión en esta área, de acuerdo con la consideración de inversión permanente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbertsio iraunkorrak finantzatzeko balio dutenak Sirven para la financiación de las inversiones permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbertsio iraunkorrak Inversiones permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko Plan Orokorrak kontu horiek 2. taldean (inbertsio iraunkorrak) eta 5. taldean (aldi baterako inbertsioak) sartzen ditu; eta bi taldeetan taldeko enpresak eta elkartuak eta beste enpresa nahiz erakundeak bereizten ditu. El Plan General de Contabilidad contempla estas cuentas en el grupo 2 (inversiones permanentes) y el grupo 5 (inversiones temporales); y en los dos grupos distingue las empresas del grupo y asociadas y otras empresas y entidades.

Materiala: Kontu-ikuskaritza