formulario-kontrol

1
formulario-kontrol > control de formulario (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, HTMLn, erabili OPTGROUP OPTION elementuak SELECT baten baitan biltzeko; bildu formulario-kontrolak FIELDSET eta LEGENDekin; erabili zerrenda habiatuak egokia denean; erabili goiburukoak dokumentuak egituratzeko, etab. Por ejemplo, en HTML, utilice OPTGROUP para agrupar los elementos OPTION dentro de un SELECT; agrupe controles de formulario con FIELDSET y LEGEND; utilice listados anidados cuando sea apropiado; utilice encabezamientos para estructurar documentos, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.5 Eskaini teklatuko lasterbideak esteka garrantzitsuenetarako (bezeroaren irudi-mapetarako barne), formulario-kontroletarako eta formulario-kontrolen multzoetarako [3. lehentasuna]. 9.5 Proporcione atajos de teclado para los ví­nculos más importantes (incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de formulario y los grupos de controles de formulario [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.4 Sortu ordena logiko bat esteka, formulario-kontrol eta objektuetan zehar tabuladorearekin nabigatzeko [3. lehentasuna]. 9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de ví­nculos, controles de formulario y objetos [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, formulario-kontrol bat saguarekin edo bestelako erakuste-gailu batekin soilik aktiba badaiteke, orria ikusi gabe erabiltzen duenak ezin izango du formularioa erabili ahots-sarrerarekin, teklatuarekin edo erakustekoa ez den bestelako sarrera-gailuren bat erabiliz. Si, por ejemplo, un control de formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, con entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que no sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak