elastikotasun-modulu

1
elastikotasun-modulu > módulo de elasticidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neke espezifikoa edo haustura-koefizientea kalkulatzeko, jo behar da karga jarri aurretik lauak diren ebakidurek lau jarraitu behar dutela deformazioaren ondoren, eta elastikotasun-modulua konstantea dela. La fatiga especí­fica o coeficiente de rotura, se calculará sobre la hipótesis de que las secciones planas antes de la carga, permanezcan planas después de la deformación, y de que el módulo de elasticidad permanezca constante.

Materiala: Egurraren teknologia

Elastikotasun-modulua zehazteko saiakuntzak Ensayos para la determinación del módulo de elasticidad

Materiala: Egurraren teknologia