return

1
return > return (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
return "A metodoari deitu diozu"; return "Has llamado al método A";

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

return "B metodoa parametro honekin deitua: return "Método B llamado con parámetro:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aukera dugu aldagai lokal gisa tratatuko diren funtzioei parametroak pasatzeko eta, era berean, return balioa instrukzioarekin emaitza bat itzul dezakegu. Horren ondorioa funtzioa amaitzea da, balio bat itzuliz. Opcionalmente podemos pasarle parámetros a las funciones que se trataran como variable locales y así­ mismo podemos devolver un resultado con la instrucción return valor; Esto produce la terminación de la función retornando un valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak