variable local

1
aldagai lokal > variable local (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. aldagai%20orokor" target="_blank">Aldagai orokor batera funtzio batetik irits gaitezke, global aldagai_izena; instrukzioarekin. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones, podemos acceder a una variable global desde una función con la instrucción global nombre_variable;

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aldagai globala orriaren edozein etik da irisgarria, eta aldagai lokala berriz, adierazi den funtziotik soilik. Una variable global es accesible desde cualquier de la página mientras que una variable local sólo lo es desde la función en la que fue declarada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hala ere, funtzio baten baitan kodetzen ari bazara eta soilik funtzio horren baitako hedadura duen aldagai lokala sortu nahi baduzu, aldagai berria var erabiliz adierazi beharko duzu: Sin embargo, si usted está codificando dentro de una función y usted quiere crear una variable local que sólo tenga alcance dentro de esa función, debe declarar la nueva variable haciendo uso de var:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

aldagai lokal > variable local (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
funtzio bat entitate independentea eta autonomoa da, zeregin jakin batean espezializatuta dagoena. Aldagai lokalen erabilerari esker, funtzio batzuk beste batzuetatik isola daitezke. una función es una entidad independiente y autónoma especializada en una tarea concreta, el uso de variables locales consigue aislar unas funciones de otras.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Helbide hori piVal erakuslean kopiatzen da; funtzioa iDat aldagai lokalean sartzen da piVal erakuslearen bidez, eta aldatu egiten du. Esta dirección se copia en el puntero piVal, la función accede a la variable local iDat a través del puntero piVal modificándola.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibide honetan, bi funtzioek iCnt1 izeneko aldagai lokal bana deklaratzen dute. Bigarren funtzioan, aldagaia auto motakoa da, eta lehenengoan, static motakoa. En este ejemplo ambas funciones declaran dos variables locales denominadas iCnt1, en la segunda función es de tipo auto, en la primera es de tipo static.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Aldagai lokal bat deklaratzen dugu // Declaramos una variable local

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

aurrekoak hobetzeko sortu ziren. Egitura itxiak dituzte (funtzioak, prozedurak), baina baita aldagai lokalak eta kontrol-egitura oso zehatzak ere. surgieron como una mejora de los anteriores; disponen de estructuras cerradas (funciones, procedimientos) variables locales y estructuras de control muy definidas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria