eszitazio Bilatu eszitazio testuinguru gehiagotan

1
eszitazio > excitación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fabrikako mantentze-lanen tailerrean badira zenbait motor eskuragarri (korronte alternokoak: monofasikoak eta trifasikoak; korronte zuzenekoak: shunt eta eszitazio independentekoa). En el taller de mantenimiento de la propia fábrica dispone de varios tipos de motores de repuesto (de CA: monofásicos y trifásicos, de CC: shunt y de excitación independiente).

Materiala: Automatismoak

Bi harilkatu dituzte: induzitua errotorean eta induzitzailea (edo eszitazioa) estatorean, Disponen de dos devanados: el inducido en el rotor y el inductor (o excitación) en el estator.

Materiala: Automatismoak

Motorra martxan dagoela harilkatu induzitzailea (eszitazioa) deskonektatzea arriskutsua da, motorrak gero eta abiadura handiagoa hartzen baitu. Si se desconecta el devanado inductor (excitación), estando en marcha el motor, este se embala peligrosamente.

Materiala: Automatismoak

Motorrak gehiegizko abiadura har ez dezan, praktikan, beti aholkatzen da induzituaren konexioak aldatzea eta ez induzitzailearenak (eszitazioa). Con el fin de que el motor no se embale, en la práctica siempre se recomienda invertir las conexiones del inducido en lugar de las del inductor (excitación).

Materiala: Automatismoak

Bihurgailu birakaria (trifasikoa/zuzena), deribazioko eszitaziokoa Conmutatriz (trifásica/continua) con excitación en derivación

Materiala: Automatismoak

Korronte zuzeneko motorra, eszitazio independentekoa Motor de corriente continua con excitación independiente

Materiala: Automatismoak

Korronte zuzeneko motorra, serieko eszitaziokoa Motor de corriente continua con excitación en serie

Materiala: Automatismoak