produktu toxiko Bilatu produktu toxiko testuinguru gehiagotan

1
produktu toxiko > producto tóxico (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
elikagaiak kontrolatzea eta biltegiratzea, proteina jakinak sintetizatzea, gantzak biltegiratzea, behazuna ekoiztea eta jariatzea, eta produktu toxikoak kanporatzea. funciones de control y almacenamiento de alimentos, sintetizar determinadas proteí­nas, almacenar grasas, fabricar y segregar la bilis y eliminar productos tóxicos.

Materiala: Anatomia

ezarritako mugak gainditzen dituzte baina ez daukate produktu toxikorik, erradioaktiborik edo erasotzailerik, ez daude gorotzek edo germen patologikoek kutsatuta. aquellas que sobrepasan alguno de los lí­mites establecidos, pero no contienen productos tóxicos, radiactivos o que le presten agresividad, ni es detectable contaminación fecal o por gérmenes patógenos.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak