isurpen

1
isurpen > fluencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekintza erreologikoak (ECR), estalkia osatzen duten materialen uzkurdura eta isurpenak direla medio sortzen diren desitxuratzeen ondorio direnak. Acciones Reológicas (ECR), consecuencia de las deformaciones que se originan por retracciones y fluencias de los materiales componentes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gehieneko deformazioa % 2ko isurpenagatik, 1 kg/cm2-ko balioarekin Deformación máxima por fluencia del 2% con valor de 1 kg/cm2

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isurpena Fluencia

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isurpena 100oC-ra Fluencia a 100oC

Materiala: Eraikinaren estalkia