narrazio-egitura

1
narrazio-egitura > estructura narrativa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produkzio-metodoak, narrazio-egiturak, grabazio-teknikak, etab. aldatu egin ziren. Cambian los métodos de producción, las estructuras narrativas, las técnicas de grabación, etc.

Materiala: Irudia

Narrazio-egitura sortzeko muntaketa-teknikak ditu komikiak. El cómic cuenta con técnicas del montaje para la creación de la estructura narrativa.

Materiala: Irudia

Narrazio-egiturak, ekintza paraleloak edo flash-backak. Estructuras narrativas como acciones paralelas o flash-back.

Materiala: Irudia

Biek darabilte narrazio-egitura bera, adierazpen unitateen bidezko muntaketa artikulatua erabiliz: planoa eta binetak, kasuan kasu. Ambos medios comparten la misma estructura narrativa mediante el montaje articulado de unidades expresivas: plano y viñetas, según el caso.

Materiala: Irudia