Emaitzak: 24

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
Afecta a la epidermis y se manifiesta con el enrojecimiento de la piel. Epidermisari eragiten dio, eta azala gorritu egiten da.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (20)
Eritema y enrojecimiento ante determinadas sustancias. Substantzia jakin batzuekin agertzen den eritema eta gorritzea.

Materiala: Elektroestetika

Si muestra un enrojecimiento excesivo, se tomará como signo de sobreexposición y se anularán la o las siguientes sesiones dejando descansar la piel hasta su total normalización. Gorriegi badago, denbora gehiegian eraginpean egon dela joko dugu; beraz, hurrengo saioak bertan behera utziko ditugu, eta larruazalari atsedena emango diogu erabat normaldu arte.

Materiala: Elektroestetika

Si la irradiación ha sido prolongada, queda un enrojecimiento irregular de los tegumentos que se disipa en las horas siguientes sin dejar pigmentación. Irradiazioak luzaro iraun baldin badu, tegumentuetan gorritasun irregular bat geratuko da, baina hurrengo orduetan desagertuko da, arrastorik utzi gabe.

Materiala: Elektroestetika

Se define como la dilatación que sufren los vasos sanguíneos más super-ficiales, que produce enrojecimiento en la piel, liberación de calor, pudiendo llegar a originarse edema y finalizar en quemadura cutánea. Gainazaletik hurbilen dauden odol-hodiak dilatatzen dira, larruazala gorritzen du, beroa askatzen du eta edema edota larruazaleko erredura eragin ditzake.

Materiala: Elektroestetika

Es una afección ocular que se manifiesta por el enrojecimiento de los ojos, acompañado de picor y secreción sebácea de las glándulas de los párpados (legañas), la cual se espesa en el borde de estos y también en los ángulos de la abertura ocular. Afekzio honekin, begiak gorritu egiten dira, azkura izaten da, eta betazaletako guruinei bilgorra darie (makarrak), batez ere, betazal-ertzean eta begiaren angeluetan.

Materiala: Elektroestetika

Es un enrojecimiento difuso de la piel producido por la congestión de los capilares en esta zona del cuerpo, por vasodilatación que puede dar edema en la dermis. Kapilarren kongestioak larruazalean sortutako gorriune lausoa da, eta hodi-zabalkuntzaren ondorioz, edema sor dezake dermisean.

Materiala: Elektroestetika

No es un método ideal, pues supone una agresión a la piel, casi siempre produce un enrojecimiento transitorio y en ocasiones puede producir dermatitis. Ez da metodorik egokiena, larruazalari eraso egiten diolako; gehienetan gorritasuna eragiten du, eta, batzuetan, dermatitisa.

Materiala: Elektroestetika

Presentan tendencia al enrojecimiento y descamación por su vulnerabilidad frente a los agentes externos. Hain zuzen ere, gorritu eta ezkatatzeko joera dute, kanpoko agenteek kalte handia egin diezaieketela eta.

Materiala: Elektroestetika

Llamamos eritema al enrojecimiento localizado de la piel por el aumento de la sangre de los capilares del plexo subpapilar del derma. Dermako plexu subpapilarreko kapilarretako odol-ugaritzearen ondorioz larruazalean agertzen den gorritasun lokala da.

Materiala: Elektroestetika

Aumento de temperatura cutánea con vasodilatación superficial que origina eritema o enrojecimiento inmediato. Larruazaleko tenperatura igoerak basodilatazioa eragiten du gainazalean, eta, ondorioz, berehalako eritema edo gorritasuna.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (2)
-Dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por enrojecimiento cutáneo y formación de grandes escamas plateadas. Hanturazko dermatosi kronikoa. Larruazala gorritzea eta zilar-koloreko ezkata handiak eratzea dira ezaugarriak.

Materiala: Irudia

-Dermatitis inflamatoria que cursa con enrojecimiento cutáneo, descamación, fisuras, disminución de la elasticidad cutáneo y a veces vesículas y costras. Hanturazko dermatitisa: larruazala gorritzea, ezkatatzea, artekak, larruazalaren elastikotasuna txikitzea eta, batzuetan, puslak eta zarakarrak.

Materiala: Irudia

Zehar-lerroa (1)
Cuando hablamos de los efectos sobre la piel diremos que la exposición a radiaciones ultravioleta origina, a corto plazo, eritemas o quemaduras solares caracterizadas por inflamación y enrojecimiento de la piel. Larruazaleko efektuei buruz, esango dugu erradiazio ultramoreekiko esposizioak, epe laburrean, eritemak edo eguzki-erredurak sortzen dituela, non ezaugarri nagusia larruazalaren hantura eta gorritasuna den.

Materiala: Sistemen integrazioa