pista Bilatu pista testuinguru gehiagotan

1
pista > pista (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi makinek zerrendatan biltzen dute egurra eta zerrenda bakoitzaren zabalera garabiaren ekintza-erradioarena halako bi da. Xede horretarako dira erabilgarriak pisu handiko makina horiek; izan ere, euren potentziak tamaina handiko zuhaitzak maneiatzeko aukera ematen die, erraz mugitzen direlako lur hezeetan (eta iparraldean oso ohikoak dira horrelako lurrak , eta 360 graduan biratzeko ahalmena dutelako. Azken ahalmen horren bidez egurra aurrealdean hartu eta atzealdean pilatu dezakete; hala, makinaren aurreko pista libre uzten dute aurrera jarraitu ahal izateko. Ambas máquinas trabajan cosechando madera por fajas, de anchura igual al doble del radio de acción de la grúa Para este fin son útiles estas máquinas pesadas, por su potencia que les permite manejar árboles grandes, por su movilidad en los terrenos húmedos tan frecuentes en el norte, y por su capacidad de girar 360°, que le permite coger madera por su frente y moverla para apilarla en su trasera, dejando libre la pista delante de la máquina para proseguir su avance.

Materiala: Nekazaritza

Gainera, garabiek irismen luzea dute, biltzeko makinek potentzia handia dutelako; hortaz, askoz erabilgarriagoak dira pistatik egiten den lanerako Izan ere, lan horretan, askotan iritsi behar izaten da urrun dauden zuhaitzetara. Además, el largo alcance de las grúas asociado a la gran potencia de estas cosechadoras las hace más útiles para el trabajo desde pista desde donde a menudo tiene que alcanzar árboles alejados.

Materiala: Nekazaritza

Pisua, trinkotzeari eta gainazaleko kalteei dagokienez ondorio txarrak izaten baititu. Hala ere, arazo horiek ez dira kontuan hartzekoak basoan zehar ibili beharrean pistatik lan egiten bada. Su peso con las consecuencias negativas en cuanto a compactación y a daños superficiales, aunque estos no sean problemas de consideración si, en vez de transitar por las masas se trabaja desde pista

Materiala: Nekazaritza

pista > pista (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animatzaileak ez ziren zehazki enplegatuak: ostalarien eta hoteleko langileen arteko zerbait ziren, gune turistikoko erosotasun instalazio eta pribilegioez gozatzeko aukera baitzuten animazio turistikoko jarduerak egitearen truke ez zuten jasotzen soldatarik baina ez zuten ordaindu behar janariaren eta ostatuaren truke eta pistak jolas-aretoak eta abar erabiltzearen truke Pero en este club los animadores no eran exactamente empleados eran una figura intermedia entre los huéspedes y los trabajadores del hotel ya que podían disfrutar de las comodidades instalaciones y privilegios de los huéspedes del complejo turístico a cambio de realizar las actividades de animación turística; no percibían salario alguno, pero tampoco tenían que realizar ningún pago por la comida el alojamiento o la utilización de pistas salas de juegos etc.

Materiala: Animazio turistikoa

lKolaboratzaile gisa; adibidez,gymkanabatean, pistak edo informazioa emanez. lComo colaboradores, por ejemplo en unagymkanafacilitando pistas o información

Materiala: Animazio turistikoa

lBaloiak, erraketak, pilotak eta bestelako ekipamenduak prestatu behar ditu, eta animatzaileak berak nahiz ostalariek animazio-jardueretarako beharko dituzten lantegietako materialak tresnak pistak lokalak guneak, eszenetako argiak bozgorailuak eta abar ere bai. lDebe que preparar equipamiento como balones raquetas, pelotas, etc. Materiales de los talleres, instrumentos, pistas, locales, espacios como las luces de los escenarios, los altavoces, etc., que necesitara tanto él como los huéspedes para realizar las actividades de animación.

Materiala: Animazio turistikoa

Komeni da animazio-sailak sustatzea harrera-sailak egiten dituen eta animazio-sailak egiten ez dituen zerbitzuak besteak beste, ikuskizunetarako bisita gidatuetarako eta hotelaren zerbitzuetarako sarrerak gimnasioaren erabilera pisten alokairua kutxa gotorrak, etab. Es conveniente que el departamento de animación potencie los servicios que pueden ser facilitados por recepción y que no ofrece animación como entradas para espectáculos visitas guiadas y los servicios propios del hotel como uso del gimnasio, alquiler de pistas cajas fuertes, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Baldin eta pistak edo lokalak guneak, etab. harrera-lekuan alokatzen badira, funtsezkoa da han edukitzea animazio-programak eta egiaztatzea bezeroek eskatzen dituzten orduetan libre daudela. Eta, bestalde, gu erabiltzen ari garenean eskatzen badituzte bezeroek gure ordutegiak aldatu beharko ditugu, langile guztiek lagundu behar baitute hotelaren diru-sarrerak ahalik eta handienak izan daitezen. Si las pistas o el uso de algún local, espacio etc., se alquila en recepción es básico que allí dispongan de los programas de animación y puedan comprobar que a las horas que los clientes las solicitan no están siendo usadas, y si, por otra parte, los clientes las solicitan cuando nosotros estamos disponiendo de ellas, deberemos modificar nuestros horarios ya que todos los trabajadores han de cooperar para que los ingresos del hotel sean los máximos posibles.

Materiala: Animazio turistikoa

Pistetako mantentze-lanak ere egiten dituzte, sareak hondatu egiten baitira, saskiak eta ateak apurtu egiten baitira, eta sarrailak ere konpondu behar izaten baitira. Y por otra parte, mantendrán las pistas puesto que las redes se pueden estropear, las cestas y porterías quebrarse o las cerraduras pasarse.

Materiala: Animazio turistikoa

Pistara sartzeko atea aterata dago Puerta de acceso a la pista descolgada

Materiala: Animazio turistikoa

Dantza-pista Pista de baile

Materiala: Animazio turistikoa

Izotz-pistan egiten den kirol bat. Deporte que se practica en pista de hielo

Materiala: Animazio turistikoa

lEstablezimenduko ekipamendua edo pistak aloka dakizkioke turistari edo materiala (bizikletak patineteak eta uretako motorrak besteak beste) alokatzen duten enpresei buruzko informazioa ematen zaio, harrera-sailarekin lankidetzan lPuede alquilarse el equipo o las pistas del establecimiento o informar al turista sobre empresas que lo alquilen, como bicicletas patinetes o motos de agua también en colaboración con recepción

Materiala: Animazio turistikoa