ordenagailu-joko Bilatu ordenagailu-joko testuinguru gehiagotan

1
ordenagailu-joko > juego de ordenador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
puzzleak, kanikak, ahokadurak, bloke logikoak, hainbat loto-joko, hariztatzeko jokoak, ordenatzeko eta sailkatzeko jokoak, mahai-jokoak (dominoa, antzararena...), ordenagailu-jokoak, materiala gordetzeko kaxa handiak, apalak, aulkiak eta mahaia. puzzles, rompecabezas, canicas, encajes, bloques lógicos, lotos diversas, juegos para ensartar, juegos para ordenar y clasificar, juegos de mesa (dominó, oca...), juegos de ordenador, cajas grandes para guardar el material, estanterías, sillas y mesa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Adin batera iritsitakoan, haurrek jakin-mina erakusten dute telebistarekiko, eta ordenagailu-jokoekiko ere bai batzuek. Gurasoek jakin egin behar dute programa eta joko horietako zein diren egokiak haurrentzat, eta zaindu egin behar dute haurrak jarduera horietan ematen duen denbora. Hay una época en la que el niño comienza a tener curiosidad por la televisión y algunos incluso por los juegos de ordenador, los padres han de saber cuáles de estos programas y televisión y algunos incluso por los juegos están recomendados para los pequeños, y vigilar el tiempo que dedican a estas actividades.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Ludikotzat jotzen diren baliabide teknologiko batzuktelebista eta ordenagailu-jokoak, adibidez nola erabiltzen dituzten, hala erabiliko dituzte seme-alabek gerora. I Que la utilización que hagan de algunos medios tecnológicos considerados lúdicos como la televisión y juegos de ordenador marcarán el posterior uso que hagan sus hijos de estos medios tecnológicos considerados lúdicos como la televisión y juegos.

Materiala: Jolasaren metodologia