karbono dioxido Bilatu karbono dioxido testuinguru gehiagotan

1
Karbono dioxidoaren egitura-formula.
Karbono dioxidoaren egitura-formula.
karbono dioxido > dióxido de carbono (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karbono dioxidoa El dióxido de carbono

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gainera, hondakinak ere kapilarren bitartez deuseztatzen dira; esate baterako, karbono dioxidoa. Además, los productos de deshecho como el dióxido de carbono también son eliminados por los capilares.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Birika-zirkulazioan, oxigeno gutxi baina karbono dioxido ugari duen odola eskuin-bentrikulutik kanpora ponpatzen da, gerora bi norabidetan adarkatzen den birika-arteriara. En la circulación pulmonar, la sangre con poco oxí­geno pero mucho contenido de dióxido de carbono, es bombeada fuera del ventrí­culo derecho a la arteria pulmonar, que se ramifica en dos direcciones.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

3. Karbono dioxidoa 3. Dióxido de Carbono

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

karbono dioxido > dióxido de carbono (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreakzio batzuetan, beste gas batzuk erabiltzen dira, hala nola hidrogenoa (H2), nitrogenoa (N2), metanoa (CH4), karbono dioxidoa (CO2) eta amoniakoa (NH3). En algunas de las reacciones se usan otros gases, tales como el hidrógeno (H2), el nitrógeno (N2), el metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2) y el amoníaco (NH3).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ur- eta urratzaile-zorrotada bidezko ebaketan ez bezala, urratzailea duen elementua (gasa) lehorra da. Gehien erabiltzen diren gasak aire lehorra, nitrogenoa, karbono dioxidoa eta helioa dira, 0,25-1,5 Mpa-ko presioetan. A diferencia del sistema de chorro de agua con abrasivo, el elemento gas es seco, siendo los más utilizados: el aire seco, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el helio, a presiones que van desde 0,25 a 1,5 Mpa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea