jostun Bilatu jostun testuinguru gehiagotan

1
jostun > primer sastre (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanbidea behin-betiko finkatu zen, emakumezko bezeroak garbitzen eta batez ere orrazten zituzten ile-apainketako adituena alegia, eta ordainsari baten truke aritzen ziren, Gorteko antzinako ile-apaintzaileek ez bezala, horiek lanbidea ikasitako neskameak edo bestelako zerbitzariak izaten baitziren, edota ileordeak egiten zituzten artisauak edo jostunak. Se asentó definitivamente el oficio, el de expertos en cabello que lavaban y sobretodo peinaban a grupos de clientas a cambio de una remuneración económica; a diferencia de los antiguos peluqueros de la Corte que solían ser doncellas u otros sirvientes que aprendieron la profesión o bien artesanos o sastres que confeccionaban pelucas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

jostun > primer sastre (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat jostunen alboan jardun izanak aukera eman zion Balenciagari mozten, muntatzen eta josten ikasteko, Cha-neli gertatu bezala. Jostundegi batetik bestera ibili zen, eta horrela sakonago ezagutu ahal izan zuen bere lanbidea, eta baita bere gain hartu ere hainbat erantzukizun. 1908. urtean New Englanden sartu zen, hiriko jostun oneneko hiru lankidek, Gomezekoek hain zuen, bultzatuta. 1911n Louvreko Biltegi Handien frankiziak Donostian zabaldu zuen denda berriaren jostun zela, emakumeentzako jantzigintzaren bidea hartu zuen Balenciagak, eta tailerreko jostun nagusi izendatu zuten. Su aprendizaje junto a diferentes sastres proporciona a Balenciaga esa rara capacidad que comparte con Chañe! de saber cortar, montar, coser una prenda. Muy rápidamente, su progresión de una sastrería a otra le permite profundizar en su profesión y ejercer responsabilidades. A partir de 1908, entra en New England, alentado por tres antiguos empleados del mejor sastre de la ciudad, Gómez. En 1911, convertido en sastre en. la nueva tienda franquicia de los Grandes Almacenes del Louvre en San Sebastián, Balenciaga se decanta por la confección para damas y es ascendido a primer sastre del taller.

Materiala: Ehungintza liburuak

Parisko estudioan asmatzen zituen jostunak bere bildu-mak, eta oso jende gutxi joaten zen bertara, tailerretako buruak, mantenuaren arduradun Simone andrea, Gerard Chueca idazkaria, Fernando Martinez laguntzailea eta Ramon Esparza moda tailerretakoa, hurrenez hurren. Ha-mar tailer zituen jostunak guztira, bost jostun, hiru espe-zialista jantzi arinetan eta bi kapelutegi tailer. Talde osoak bostehun langile zituen 1968an itxi zenean, Mlle Renee-k zorrotz eta gogor kudeatuak denak. Parisen ospe handia lortu zuen Balenciagak, eta mundu osoko bezeroak eraka-rri zituen bertara. En París, el modisto concibe sus colecciones en su estudio, frecuentado únicamente por los jefes de taller. Mine Simone encargada de la manutención, Gérard Chueca su secretario, Fernando Martínez su asistente y Ramón Esparza de los talleres de moda. El modisto cuenta con diez talleres, cinco sastres, tres especialistas en prendas vaporosas y dos talleres de sombrerería. El conjunto reúne hasta el cierre de la casa en 1968 quinientos empleados, gestionados con rigor y severidad por Mlle Renée. Es en París donde Balenciaga adquiere una notoriedad extraordinaria que atrae una c1ientela internacional.

Materiala: Ehungintza liburuak

Aita hil zenean, ama arduratu behar izan zen familia au-rrera eramateaz. Anaia-arreba zaharrenak lanean ari zire-la eta Cristobalek 12 urte besterik ez zituela, jostun lane-tan hasi zen amari laguntzen, Donostiako joskintza tailer batean. Desde ese momento, la mache del futuro modisto se ve obligada a alimentar a su familia. Mientras que su hermana y su hermano mayores trabajan, Cristóbal empieza ayudando a su madre en sus actividades de costurera antes de entrar en 1907, con 12 años, en un taller de sastrería de San Sebastián.

Materiala: Ehungintza liburuak

jostun > modisto (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balenciagak ehungintzari buruz zuen jakinduria sakona azpimarratzeko aukera ezin hobea ikusi du Balenciaga Fundazioak erakusketa honetan, izan ere, bertan erabateko zehaztasunez azaltzen da jostunak parpailarekin izandako harreman luze eta emankorra. Jostunak maisutasun handiz gauzatu zituen bere sorkuntza lanetan bolumen eta silueta berritzaileak, material tradizionalen ikerketatik abiatuta -haren bilduma pribatua osatzen dutenak, esaterako- aukera berriak bilatu zituen industriarekin lankidetzan. Parpaila izan da Europako gizon eta emakumeen jantzien osagarri nagusia historian zehar, eta horregatik betikotu zuten urrezko mendeko artista handiek beren lanetan eta sendo finkatu da herri tradizioetan. Parpaila izan da, halaber, Balenciagaren ezaugarri horren, haren magiaren, erakusgarri nagusia. Cristóbal Balenciaga Museoa ve en esta exposición, que muestra la larga y fructífera relación de Balenciaga con el encaje, una magnífica oportunidad de destacar la profunda sabiduría textil del modisto, quien, partiendo de la investigación de materiales tradicionales- como los que formaban parte de su colección privada- y colaborando con la industria en la búsqueda de nuevas posibilidades, fue capaz de materializar magistralmente los volúmenes y siluetas innovadoras que caracterizaron sus creaciones. El encaje fue el gran complemento a la indumentaria masculina y femenina histórica europea, inmortalizado en las obras de los grandes artistas del siglo de oro y en las tradiciones populares más arraigadas, y constituye un gran ejemplo de esta cualidad de Balenciaga, de su magia. Con Balenciaga, el encaje puede ser ornamental o estructural, puede utilizarse desde la mañana bastada noche. Puede caer con su propio peso de bordado v pasamanería o puede "levitar" gracias a la inclusión de inge

Materiala: Ehungintza liburuak

Cristobal Balenciagak 1937an Parisen bere lehenengo bilduma aurkeztu zuenerako jostun errotua zen, paristar eta mendebaldeko komunikabideentzat ezagutu berria bazen ere. Espainian hainbat joskintza etxe zituen sortuta garai horretan, eta ondo prestatuta zegoen bere nazioarteko ibilbidearen debuta Parisen egiteko. Cristóbal Balenciaga era un modisto consolidado cuando fue descubierto por los parisinos y la prensa occidental, gracias a la presentación de su primera colección, en 1937, en la capital francesa. Habiendo mantenido varios establecimientos de costura en España, contaba con un importante bagaje para emprender una carrera internacional.

Materiala: Ehungintza liburuak

Aprendiz izatetik jostun izatera De aprendiz a modisto

Materiala: Ehungintza liburuak

Espainiar jostun bat Parisen Un modisto español en París

Materiala: Ehungintza liburuak

Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Calaisko parpail egileek arropa zurian erabiltzeko parpailari eman zioten lehentasuna, bestelako arroparentzako parpailaren kaltetan. Hala eta guztiz ere, 1960ko hamarraldiaren amaieran, Cristobal Balenciagak bere jostun lana utzi zuen garaian, arropa zuri parpailadunek ez zuten ordu arteko zaletasunik pentsamoldearen bilakaeraren, modaren eta emakumearen emantzipazioaren ondorioz. Krisi horrek hamar urte inguru iraun zuen eta zailtasun handiei aurre egin behar izan zien Calaisko industriak. 150 enpresen artetik, berrogeita hamar inguru desagertu ziren; beste batzuk, aldiz, elkartu egin ziren- bizirik iraun ahal izateko. 1971n hamarka parpail egile baino ez ziren gelditzen, eta aldaketak egin zituzten ekoizpen moduetan, hurrengo hamarraldiei aurre egiteko: ehungailuak modernizatu zituzten, lanaren antolamendua berritu zuten, eta ekoizpen etapak integratu ziren, materia bikain horren fabrikazioak gaur egun arte irauteko moduan. Tras la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de encaje de Calais privilegian más la fabricación de encaje para lencería en detrimento del encaje destinado a las prendas exteriores. Sin embargo, a finales de los años 1960, cuando Cristóbal Balenciaga cesa su actividad de modisto, asistimos a una desafección por la ropa interior con encaje, por causa de la evolución de las mentalidades, de la moda y de la emancipación femenina. Esta crisis dura unos diez años y hace pasar a la industria de Calais grandes dificultades. Unas cincuenta empresas de entre 150 desaparecen y algunas se reagrupan para sobrevivir. En 1971, no quedan más que algunas decenas de encajeros, que inician un cambio en las modalidades de producción con el fin de afrontar las siguientes décadas: modernización de los telares, nueva organización del trabajo, o incluso integración del conjunto de etapas de producción, para que, todavía hoy en día, siga perpetuándose la fabricación de esta materia de excepción.

Materiala: Ehungintza liburuak

Cristobal Balenciaga Mendebaldeko modaren historiako jostun garrantzitsuenetako bat da. Profesional handia izanik, oso ondo ezagutzen zituen ehunak, bai baitzekien funtsezkoak zirela bere lanak ondo egiteko. Ehunen zaletasun hura, ordea, ez zen haien ezaugarri teknikoetara mugatzen, haien balio estetikoa eta dekoratiboak era kontuan hartzen zituen. Balenciagak aintzat hartutako materialen artean aipamen berezia egin behar zaio parpailari, eta hari lotuta agertzen zen espainiar moda eta kultura. Deigarria izan da, beti, jostunak zein begiko zituen parpaila beltzak, Espainia eta Velazquezen eta Goyaren artea ekartzen zutenak gogora. Kolore beltza izan zen Espainiako moda, Austrien garaiaz geroztik, unibertsal egin zuen ezaugarrietako bat. Espainiar errege-erreginentzat uniforme moduko bat izan ziren, eta bi mendez eutsi zieten zaletasun horri. Eta errege-erreginei imitatuz, espainiarrek ere kolore hark zuen ahalmen bisual eta sinboliko harenganako zaletasunari eutsi zioten. Espainia bisi Cristóbal Balenciaga es uno de los modistos más importantes de la historia de la moda en Occidente. Como un gran profesional, su conocimiento de los tejidos fue total pues sabía que eran fundamentales para la buena materialización de sus obras. Su interés por los tejidos no se limitó a sus cualidades técnicas sino también a su valor estético y decorativo. Entre los preciados materiales que utilizó Balenciaga, merece especial atención el encaje, asociado en su obra a la moda v a la cultura española. Siempre llamó la atención la predilección del modisto por los encajes negros que inevitablemente evocaban la España y el arte de Velázquez y de Goya. El color negro en la moda española, desde la época de los Austrias1, fue uno de los rasgos que lo hizo universal. Los monarcas españoles hicieron de sus vestidos negros una especie de uniforme que se mantuvo durante casi dos centurias. A imitación de sus monarcas, los españoles sintieron la misma predilección por un calor que fascinaba por su p

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 68. - Eskuz egindako parpailazko lepoa, Chantilly motakoa, jostunarena. Cat. 68 - Cuello de encaje hecho a mano, tipo Chantilly, que perteneció al modisto.

Materiala: Ehungintza liburuak

Cristobal Balenciagak, espainiar emakumeen joerek eta Belle-Epoque-ko emakume dotoreek eraginda, nabarmen utzi zuen bere ibilbide osoan zehar parpaila erabiltzeko zaletasuna. Jostunaren sorkuntza lanetan argi ikusten da modako ilustrazioen zein antzinako jantzien eragina, bereziki XIX. mendearen bigarren erdikoena; eta horien bilduma ere osatu zuen. Espainiako lehenengo etxeak zabaldu ondoren, Balenciagak jostun handien jantziak lortu zituen Parisen, gerra arteko garaian, eta gogoan izan zituen beti horietako batzuk -nahiz eta ahazteko joera dugun askotan-. 1930eko hamarraldiaren amaierako urteetan, Balenciagak parpailaren itzuleran parte hartu zuen, Parisko bere lankideekin batera, eta New Look-aren garaian apoteosi berri bat izan zuen. A lo largo de su carrera, Cristóbal Balenciaga, marcado por las tendencias de las españolas y de las elegantes de la Belle-Epoque, manifiesta su pasión por el encaje. Sus creaciones ponen de manifiesto la influencia de las ilustraciones de moda y de los trajes antiguos, en particular de la segunda mitad del siglo XIX que además, se dedicó a coleccionar. Tras la apertura de las primeras casas en España, Balenciaga consigue en París, en la época de entre-guerras, modelos de grandes modistos, de ios cuales —y tendemos a olvidarlo a menudo- guardó siempre el recuerdo. A partir de finales de los años 1930, Balenciaga, como sus colegas parisinos, participa en el gran retorno del encaje, que conoce una nueva apoteosis en la época del New Look.

Materiala: Ehungintza liburuak

Eromena litzateke Balenciagak parpailarekin edo tularekin sortu zituen lanak zerrendatzea, ugariak baitira. 1950eko neguko bildumarako, esate baterako, hirurogeita hamaika modelotatik hogeita bederatzik zituzten aipatutako osagaiak, eta 1950eko udaberrian laurogeita hamalautik hamaseik. Belle-Epoque deituan bezala, Cristobal Balenciagak jantzi mota guztietan, goizetik gauerako jantzietan, erabili zituen parpailak. Era horretara, goizerako, parpaila brodatu estu bat jartzen da janzki baten alkandoran; mohair artilearekin, berriz, 1952an arratsalderako multzo erdi estuetarako ehuna bihurtzen da. Bai arratsalderako bai gauerako Balenciagak "Chantilly oso fina erabiltzen du, eta hori kolore delikatuez, arrosa koloreez, grisez edo beltzez zipriztintzen ditu soinekoak". 1950eko udan, Balenciagak parpailadun galtza batzuk diseinatu zituen, pixkagatik gainditu zituztenak arratsalderako krepezko soinekoak, bizkar irekikoak. 1962an galtza horiek berak panti bihurtu ziren (26. or. il.). 1920ko ha Sería una locura intentar enumerar las creaciones con encaje o con tul del modisto, puesto que son muy numerosas. Citaremos, por ejemplo, para la colección de invierno de 1950, veintinueve modelos de setenta y uno, y en la primavera de 1950 dieciséis de noventa y cuatro. Como en la Belle-Epoque, Cristóbal Balencíaga lo utiliza para conjuntos que van desde la mañana hasta la noche. De esta manera, para la mañana, se coloca un estrecho encaje bordado en una blusa de un traje, mientras que, confeccionado con lana mohair, el encaje se convierte en 19523 en la tela de conjuntos semi-ajustados para la tarde. Para la tarde y para la noche, Balenciaga utiliza siempre "Chantilly extremadamente fino, que salpica los vestidos de un rubio delicado, de rosa, de gris o de negro. En el verano de 1950, Balenciaga diseña un pantalón con encaje, que apenas supera el vestido de crepé con la espalda abierta para la tarde. En 1962, ese pantalón se transforma en pantis (il. p. 26). La tónica, de moda en los

Materiala: Ehungintza liburuak

Dantzarako soinekoa -gaueko soineko bat da, izatez, orkatilarainokoa edo motzagoa- 1950eko hamarraldian prentsak sortutako kategoria bat izan zen, eta gonaren luzera du ezaugarri nagusia. Era horretara, gerri baxuko soineko -gerruntzeak (65. or. il.) oso gona izurduna du, eta Nylonezko bolante zurrun txiki baten gainean dago muntatua, zabaltasun handiagoa hartzeko. Gauerako, tul eta parpaila ugari. Jostunari ehunak nahastea gustatzen zitzaion, zetazko ehunak eta tula, edo satina eta parpaila, esaterako ijito soineko ospetsuetarako. 1920ko Art Deco-ren antzera, Balenciagak multzo horiek beroki batekin, jaka batekin, lepo batekin edo bolero batekin bateratzen ditu, eta tulez edo parpailaz egiten ditu. Aipatzekoa da altuera berekoak ez diren bi bolantez osatutako lepoa, Francisco de Zurbaran margolariak San Buenaventura Lyongo Kontzilioan margolanean irudikatutako lekaideek duten kaputxa gogorarazten duena. 1951. urteaz geroztik, Balenciagak jantzi-osagarri bereziak sortu zituen, hala nol El vestido de baile -en realidad se trata de un vestido de noche hasta los tobillos o más corto- fue una categoría creada por la prensa en los años 1950, y se caracteriza por la longitud de la falda. Así, el vestido-corpiño (il. p. 65) de talle bajo, tiene una falda muy fruncida, montada sobre un pequeño volante rígido de Nylon, destinado a acentuar la amplitud. Para la noche, tul y encaje abundante. Al modisto le gusta combinar telas, tejido de seda y tul, o satén y encaje, como para sus famosos vestidos gitanos. Como en el Art Déco de los años 1920, Balenciaga combina estos conjuntos con un abrigo, una chaqueta, un cuello, un bolero, confeccionados con tul o incluso con los mismos encajes. Cabe destacar el cuello formado por dos volantes de altura desigual cuyo corte evoca la capucha que llevan los religiosos representados por el pintor Francisco de Zurbarán en su cuadro San Buenaventura en el concilio de Lyorí'. A partir de 1951, Balenciaga crea prendas - accesorios originales como

Materiala: Ehungintza liburuak