izozkitegi Bilatu izozkitegi testuinguru gehiagotan

1
izozkitegi > heladería (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sortutako izozkien kopuruaren eta moten arabera, izozkitegi batek makineria sofistikatua eduki dezake, neurri batean edo bestean. Dependiendo de la cantidad y variedades de helados producidos, una heladería puede tener maquinaria más o menos sofisticada.

Materiala: Gozogintza

Gure azterlanerako, izozkitegiak honela sailkatuko ditugu: Para nuestro estudio vamos a clasificar las heladerías en:

Materiala: Gozogintza

Eragiketa horiek makina batean edo batzuetan egin daitezke, izozkitegi-motaren arabera. Hala ere, osagaien nahaste homogeneo eta orekatua bilatu behar da beti, emaitza izozki erakargarri eta kalitatezkoak izango dituena. Estas operaciones se pueden realizar en una o varias maquinas según el tipo de heladería, pero siempre buscando conseguir una mezcla homogénea y equilibrada de los ingredientes que de cómo resultado la producción de helados atractivos y de alta calidad.

Materiala: Gozogintza

Orain izozkitegi askotan gogortze-tunelak asko erabiltzen ari badira ere, merkaturatu aurretik izozkiak kontserbatzeko ganbarak bi funtzioak betetzen ditu: Aunque actualmente se están introduciendo mucho los túneles de endurecimiento en gran número de heladerías, la cámara de conservación de helados antes de su salida al mercado hace las dos funciones:

Materiala: Gozogintza