estetika Bilatu estetika testuinguru gehiagotan

1
estetika > estética (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estetika- eta edertasun-zerbitzuen kalitatea La calidad de los sevicios de estética y belleza

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Garrantzitsua da erosketak estimulatzeko gauza izango diren sustapen-kanpaina efikazak diseinatzea, bereziki inpultso bidezko erosketak izan ere, estetika-aretoetan egindakoen ehuneko handi bat dira. Es importante diseñar campañas promocionales eficaces, capaces de estimular las compras especialmente las compras por impulso ya que representan un alto porcentaje de las realizadas en los salones de estética

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Izendatu zure ustean estetika-zentro baterako efikazenak diren hiru sustapen motak, eta arrazoitu erantzuna Nombra los tres tipos de promoción que te parezcan más eficaces en un centro de estética y explica porqué.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Azaldu zer erakusteko zer modu erabil litezkeen produktuak ikusgai ipintzeko, eta arrazoitu zein iruditzen zaizun erabilgarriena estetika-areto baterako. Explica los tipos de exposición que pueden emplearse para la colocación de productos y razona cuál te parece más útil en un salón de estética

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak