errore absolutu Bilatu errore absolutu testuinguru gehiagotan

1
errore absolutu > error absoluto (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tresna bat zehatza izango da neurtzen dituen balioen errore absolutuak (neurtutakoaren eta "benetako balioaren" arteko aldea) minimoak badira. Un aparato es preciso si los errores absolutos (desviación de lo que mide del "valor verdadero") que se producen al usarlo son mínimos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa baten kalitatea haren errore absolutuak eta erlatiboak ematen dute. La calidad de una medida la indican sus errores absoluto y relativo.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Balio adierazgarria, haren errore absolutua eta errore erlatiboa edo desbiderapen estandarra eta aldakortasun-koefizientea kalkulatu, dagokiona. Hallar el valor representativo, su error absoluto y su error relativo, o la desviación típica y coeficiente de variación, según corresponda.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Errore absolutua balio esperimentalaren eta benetako balioaren arteko aldea da. El error absoluto es la diferencia entre el valor experimental y el valor real.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak