errenta aldakor Bilatu errenta aldakor testuinguru gehiagotan

1
errenta aldakor > renta variable (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errenta aldakorra epe motzera Renta variable c/p

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta aldakorreko baloreak. Valores de renta variable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta aldakorreko titulu-zorroa osatzen dute taldeko enpresetan, elkartuetan edo partaidetuetan, finantza-inbertsio iraunkortzat lortutako akzioek, baita aldi baterako akzioek ere (burtsan kotizatutakoak edo ez), errentagarritasuna (edo galera) aurrez zehaztu gabe dagoenean. La cartera de tí­tulos de renta variable está integrada por acciones adquiridas como inversiones financieras permanentes en empresas del grupo, asociadas o participadas y acciones, estén o no cotizadas en bolsa, de forma temporal donde la rentabilidad (o pérdida) no está predeterminada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza