ekzema Bilatu ekzema testuinguru gehiagotan

1
ekzema > eczema (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
ekzema eczema

Materiala: Anatomia

Asaldura hau psoriasiak, onddoek, ekzemek eta abarrek eragin dezakete. Esta alteración puede deberse a psoriasis¡ hongos, eczema ...

Materiala: Anatomia

Hanturazko arazo ez-kutsakorrak (psoriasia, ekzema). Trastornos inflamatorios no infecciosos (psoriasis, eczema)

Materiala: Anatomia

c) Efelideak eta ekzemak. c) Las efélides y los eczemas.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

EKZEMAK ECZEMAS:

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Larruazaleko alterazioak tratatuko den eremuan (zauriak, hanturak, ekzemak...). Alteraciones cutáneas en la zona a tratar (heridas, inflamaciones, eczemas...).

Materiala: Elektroestetika

psoriasia, ekzemak. psoriasis, eczemas.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Ekzemaren eta gaitz biriko batzuen ondorioz (esaterako, herpesaren eta astanafarreriaren ondorioz) sortu ohi dira (5. irudia). Sus causas más frecuentes son los eczemas y ciertas enfermedades ví­ricas como el herpes, la varicela, etc (Fig. 5).

Materiala: Elektroestetika

Larruazaleko gaitzak (esaterako, aknea, abzesuak eta ekzema). Afecciones de la piel: acné, abscesos, eczema.

Materiala: Elektroestetika

Mikosia, bitiligoa, burusoiltasun zirkunskribatua, ekzema atopikoa, keratinizazio-arazoak, fotodermatosia, fotourtikaria, birosia, fotoexantema polimorfoa eta abar tratatzeko erabiltzen dira dermatologian. En dermatología se usan en el tratamiento de: micosis fungoide, vití­ligo, alopecia areata, eczema atópico, trastornos de queratinización, fotodermatosis, fotourticaria, virosis, fotoexantema polimorfo, etc.

Materiala: Elektroestetika

ekzema > eccema (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hanturaren kontrako eragina duenez, urtikariak, eguzki-hanturak, zahia eta zenbait ekzema mota tratatzeko erabil daiteke, baita larruazalaren dinamikaren oreka berrezartzeko ere; hala ere, larruazal lehor eta zimurtuak zaintzea da erabilerarik garrantzitsuena, leungarria eta hidratatzailea delako. Tiene acción antiinflamatoria, por lo que se puede utilizar en urticarias, inflamaciones solares, caspa y en varios tipos de eccemas, y también es capaz de reestablecer el equilibrio de la dinámica cutánea; sin embargo, su uso más preciado es para el cuidado de pieles secas yarrugadas, sobre las que ejerce su acción suavizante e hidratante.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eragin dinamikoa dauka larruazaleko zelulen ugaltze-erritmoan; beraz, horregatik oso preziatua da ekzemak eta erredura arinak zaintzeko. Tiene una acción dinámica sobre el ritmo de reproducción celular de la piel, por lo que es muy apreciado en cuidados de eccemas y de quemaduras leves.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Larruazalaren birsortzea bizkortzeko eta hantura murrizteko ahalmenaren ondorioz, eragin positiboa dute buztinek ekzemetan. La acción positiva que las arcillas realizan sobre los eccemas se debe a su capacidad de estimular la regeneración cutánea y de disminuir la inflamación.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

F. Ekzemak F. Eccemas

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Ekzemak edo psoriasiaren moduko asaldurak zaintzeko onuragarria da, batez ere sodio sulfuroaren aldetik (Na2S). Acción beneficiosa para eccemas, o alteraciones del tipo de la psoriasis, sobre todo por parte del sulfuro de sodio (Na2S).

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

EKZEMAK ECCEMAS

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Jatorri ezezagunekoa da, baina sail honetan ukipen-ekzema aipatuko dugu, kosmetikoak emanda agertzen dena azal batzuetan. Es de causa desconocida pero destacamos, en la materia que nos ocupa, el eccema de contacto, que aparece con la aplicación de cosméticos por algunos tipos de piel.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Hiperkeratinizazio hori da neurri handi batean gerora azalean agertzen diren arazo askoren erantzulea, besteak beste, hauena: lehortasuna, aknea, eguzkiaren eta zahartzaroko orbanak, zimurrak eta asaldura garrantzitsuagoak ere baigaratxoak, psoriasia eta ekzema mota batzuk. Esta hiperqueratinización es responsable de gran parte de los problemas que posteriormente se manifiestan en la piel, desde la sequedad cutánea, el acné, las manchas solares y seniles, las arrugas, hasta alteraciones mucho más importantes como la aparición de verrugas, psoriasis y algunos tipos de eccemas.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Azaleko gaixotasun jakin batzuetarako ere oso baliagarria da (dermatitisa eta ekzemak). También son muy útiles en determinadas afecciones de la piel (dermatitis y eccemas).

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

aknea, psoriasia, ekzemak. Acné, psoriasis, eccemas.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa