administrari laguntzaile Bilatu administrari laguntzaile testuinguru gehiagotan

1
administrari laguntzaile > auxiliar administrativo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jorge Aizpurua Zaldua langilea administrari laguntzaileen kategoria profesionalean dago, 7. kotizazio-taldean. Lanaldi partzialeko kontratua du, eta egunean 5 orduz lan egiten du, astelehen, asteazken eta ostiral guztietan. Kalkula ezazu 2008ko apirileko gutxieneko kotizazio-oinarria. El objetivo es saber cual es la base minima, correspondiente al mes de abril de 2008 de Jorge Aizpurua Zaldua, auxiliar administrativo, grupo 7 de cotización, con contrato a tiempo parcial, cuya jornada laboral es de 5 horas diarias, que realiza durante todos los lunes, miércoles y viernes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

ENERITZ LETE LOIDI langileak administrari laguntzaileen kategoria profesionala du, Gizarte Segurantzako 7. kotizazio-taldearen barruan. Lanaldi partzialeko kontratua du. Kalkula ezazu 2008ko urtarrileko kotizazio-oinarria. Langileak ordainsari hauek jasotzen ditu hilero: Se trata de calcular la base de cotización del mes de enero de 2008 de la trabajadora a tiempo parcial ENERITZ LETE LOIDI cuya categoría profesional es la de auxiliar administrativo, grupo de cotización 7 de la seguridad social, que tiene las siguientes retribuciones mensuales:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Administrari laguntzaile kategoria duen NEREA BELLIDO LASKURAIN langileari apendizitis-ebakuntza egin zioten, eta gaixotasun arruntagatiko baja hartu zuen 2008ko irailaren 5ean. Hilabete bereko 30. egunean egoera horretan jarraitzen zuen. La trabajadora NEREA BELLIDO LASKURAIN , con categoría de auxiliar administrativo, es operada de apendicitis y, en consecuencia, causa baja por enfermedad común el 5 de septiembre de 2008, continuando en dicha situación el día 30 del mismo mes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Administrari laguntzaileak Auxiliares administrativos

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Era honetako kontratua duen langilearen soldata, Administrari Laguntzailea kategoriari dagokion soldataren %70 izango da lehen urtean; %80 bigarren urtean eta %90, hirugarren urtean; beti ere, benetan lan egindako denboraren arabera. El salario que perciba el trabajador contratado bajo esta modalidad será del 70% durante el primer año, del 80% durante el segundo año y del 90% durante el tercer año del salario correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo, en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza