adierazpen plastiko Bilatu adierazpen plastiko testuinguru gehiagotan

1
adierazpen plastiko > expresión plástica (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adierazpen plastikoa Expresión plástica

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hurrengo unitateetan, haur-literaturari lagundu diezioketen hainbat hizkuntza ikasiko ditugu (musika, dramatizazioa, adierazpen plastikoa). en próximas unidades estudiaremos los diferentes lenguajes (música, dramatización, expresión plástica) que pueden servir de soporte a la literatura infantil.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adierazpen plastikoa, hau da, lanarekin bat datozen plastika-elementuak (ez kantitatea, kalitatea baizik) erabiltzeko trebezia. La expresión plástica, teniéndola en cuenta como la habilidad para utilizar elementos plásticos que se adecuen a la obra (no la cantidad sino la calidad).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adierazpen plastikoa La expresión plástica

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adierazpen plastikoa La expresión plástica.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adierazpen plastikoko eta dramatikoko jolasak egiteko, mota guztietako material plastikoak, mozorroak, txotxongiloak eta abar eskaini behar dira, irudimena eta sormena askatzeko, baita musika eta ipuin- eta istorio-liburuak ere. Para la realización de juegos de expresión plástica y dramática se han de facilitar todo tipo de materiales plásticos, disfraces, marionetas, etc., que faciliten la imaginación y la creatividad, además de música, libros de cuentos e historias.

Materiala: Jolasaren metodologia

Komenigarria izango da adierazpen plastikoa, keinuzkoa eta musikala bultzatzen duten objektu-mota guztiak eskaintzea. Será conveniente facilitar todo tipo objetos que favorezcan la expresión plástica, gestual y musical:

Materiala: Jolasaren metodologia